I. PROGRAME  ACREDITATE MEN

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

I.1. Management educațional strategic

Cadre didactice

prof. Bică Andra

prof. Luca Adrian

prof. Șandru Valeria

prof.Samoilă Daniela Mihaela

prof. Banu Denise

prof. Ochescu Maria

prof. metodist

Pleșea Adina Cristina

I.2. Comunicare în limba engleză în mediul educațional

personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

prof. Împăratu Elena Lăcrămioara

prof. Popescu Carmen Adriana

prof. Manda Simona Cristina

prof. Romcescu Florin

prof. Romcescu Elena Cristina

prof. Ilina Ozana Mirela

prof. Zaharioiu Ioana

prof. Militaru Magdalena

prof. Toma Mihaela

prof. Ștefănescu Alina Petruța

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

I.3. Învățarea științelor – abordări metodologice moderne

personal didactic cu specializarea fizică, chimie, biologie

prof. Ionescu Gabriela

prof. Marin Badea - Laurențiu

prof. metodist

Șandru Valeria

 

 

II. PROGRAME PRIORITARE

DENUMIREA CURSULUI

Grup

țintă

Formatori

Monitorizare

II.1.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Limbă și comunicare – limba și literatura română”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare”

prof. Tăbăcuțu Adriana

prof. Diaconescu Cristina

prof. Ioniță Isabella Elena

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.2. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

prof. Împăratu Lăcrămioara

prof. Barbu Marcela

prof. Militaru Magdalena

Prof. metodist 

Șandru Valeria

 

II.1.3. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Matematică și științele naturii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științele naturii” – matematică, fizică, chimie, biologie

prof. Diaconescu – Armăseșcu Claudia

prof. Ionescu Gabriela

prof. Pleșea Adina Cristina

prof. Georgescu Florina Doina Ramona

prof. Nițu Constantin

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.4. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Om și societate”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Om și societate” - istoria, geografia, educația/ cultura civică, logică, psihologie, pedagogie, sociologie, economie și educație antreprenorială, filosofie, religie

prof. Luca Adrian

prof. Ciocan Vetuța

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Diaconu Maria Aurelia

prof. Ionescu Mădălina

prof. Manda Mihai

prof. Lăcraru Laura

prof. Ionescu Daniela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.5. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Arte”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Arte” - muzica, desen

prof. Ștefan Natalia

prof. Zamfir Adrian

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.6. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Educație fizică și sport”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Educație fizică și sport”

prof. Bărbuț Daniel Laurențiu

prof. Cârceag Petre Daniel

prof. Croitoru Iustin Adrian

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.7. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Tehnologii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” - educație tehnologică, informatică

prof. Manea Luminița

prof. Ciochină Ana Luisa

prof. Ciobanu Dumitru

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.8. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ” Consiliere psihopedagogica”

profesorii consilieri școlari debutanți din Cabinetele şcolare/ interşcolare şi în  Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică.

prof. Nicula Cristina Florentina

prof. Georgescu Maria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.9. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Învățământ special și special integrat”

profesori debutanți care predau în învățământul special

prof. Mărgărita Elena

prof. Dicu Sevastia Lizica

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.10. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Educație timpurie”

profesori pentru  educație timpurie debutanți: educator-puericultor pentru învățământul antepreșcolar și profesor pentru învățământul preșcolar

prof. Ancuța Giorgiana Maria

prof. Săliște Mihaela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.11. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare -  învățământ primar

învățători și profesori pentru  învățământ primar debutanți

prof. Savu Nicolița

prof. Onogea Ioan

prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Limbă și comunicare – limba și literatura română”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și literatura română”

prof. Tăbăcuțu Adriana

prof. Ioniță Isabella Elena

prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.2. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

prof. Împăratu Lăcrămioara

prof. Barbu Marcela

prof. Militaru Magdalena

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.3. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Matematică și științele naturii”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științele naturii” – matematică, fizică, chimie, biologie

prof. Diaconescu – Armăseșcu Claudia

prof. Ionescu Gabriela

prof. Pleșea Adina Cristina

prof. Georgescu Florina Doina Ramona

prof. Nițu Constantin

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.4. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ” Om și societate”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Om și societate” - istoria, geografia, educația/ cultura civică, logică, psihologie, pedagogie, sociologie, economie și educație antreprenorială, filosofie, religie

prof. Luca Adrian

prof. Ciocan Vetuța

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Diaconu Maria Aurelia

prof. Ionescu Mădălina

prof. Manda Mihai

prof. Lăcraru Laura

prof. Ionescu Daniela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.5. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Arte”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Arte” - muzica, desen

prof. Ștefan Natalia

prof. Zamfir Adrian

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.6. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Educație fizică și sport”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Educație fizică și sport”

prof. Bărbuț Daniel Laurențiu

prof. Cârceag Petre Daniel

prof. Croitoru Iustin Adrian

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.7. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Tehnologii”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” - educație tehnologică, informatică

prof. Manea Luminița

prof. Ciochină Ana Luisa

prof. Ciobanu Dumitru

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.8. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ” Consiliere psihopedagogica”

profesorii consilieri școlari suplinitori din Cabinetele şcolare/ interşcolare şi în  Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică.

prof. Nicula Cristina Florentina

prof. Georgescu Maria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.9. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Învățământ special și special integrat”

profesori suplinitori care predau în învățământul special

prof. Mărgărita Elena Antoanela

prof. Dicu Sevastia Lizica

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.10. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Educație timpurie”

profesori suplinitori pentru  educație timpurie: educator-puericultor pentru învățământul antepreșcolar și profesor pentru învățământul preșcolar

prof. Ancuța Giorgiana Maria

prof. Săliște Mihaela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.11. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare -  învățământ primar

învățători și profesori pentru  învățământ primar debutanți

prof. Savu Nicolița

prof. Onogea Ioan

prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.3. Formarea profesorilor metodiști pentru realizarea inspecției școlare

metodiști ISJ, conform deciziei ISJ Vâlcea

prof. Apostol Doinița

prof. Șandru Valeria

Prof. metodist 

Ciobanu Dumitru

II.4. Program pentru dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și titularizare

cadre didactice din învățământul preuniversitar Inspectori și metodisi ISJ

prof. metodist

Șandru Valeria

II.5. Formarea evaluatorilor pentru probele practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clasă

cadre didactice din învățământul preuniversitar Inspectori și metodisi ISJ

prof. metodist

Șandru Valeria

 

II.6. PROGRAME  SPECIALE AVIZATE MEN

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

II. 6.1. Strategia anticorupție în educație

personal didactic din învăţământul preuniversitar

 

prof. Bică Andra

prof. Luca Adrian

Prof. Şandru Valeria

prof. metodist

Diaconu Maria Aurelia

II.6.2. Prevenirea şi combaterea violenței şcolare

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic

prof. Şandru Valeria

prof. dr. Dicu Sevastia

prof. Predișor Corina

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.6.3. Management și consiliere pentru cariera didactică

responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

prof. Ciocan Vetuța

insp. Apostol Doinița

prof. metodist Șandru Valeria

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

 

 

 

III. PROGRAME DE FORMARE TEMATICE

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

III.1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

prof. Pârvulescu Mihaela Marcela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.2. Abordarea transdisciplinară a procesului instructiv-educativ

cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

prof. Bică Andra

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Vețeleanu Alina Nicoleta

prof. Mihăilescu Alina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.3. Argumentarea – metode și principii

cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Croitoru Elena Roxana

prof. Vețeleanu Alina Nicoleta

prof. Mihăilescu Alina

Prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.4. Bullyng-ul – o problemă a societății moderne

personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

prof. Grama Aurelia

prof. Păușescu Maria-Maricica

Prof. metodist 

Ciobanu Dumitru

III.5. Comunicarea  eficientă în ecosistemul didactic

cadre didactice din învǎṭǎmântul primar şi preşcolar

prof. Pârvulescu Mihaela Marcela

Prof. Onogea Ioan

 

prof. metodist  Diaconu Maria Aurelia

III.6. Comunicarea nonviolentă, tratarea și medierea conflictelor

personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

prof. Ioana Lidia- Paula

prof. Grama Aurelia

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.7. Consiliere şi orientare

cadre didactice debutante din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc să devină diriginţi

prof. Udrea Mihaela

prof. Banu Denise

Prof. Șandru Valeria

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.8. Cultura rromă între tradiție și contemporaneitate

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

prof. Ulmeanu Laurențiu

prof. Popescu Mihaela

prof. Diaconu Maria Aurelia

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.9. Curriculum la decizia şcolii

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Șandru Valeria

prof. Ulmeanu Laurențiu

Prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.10. Dezvoltare profesională și evoluția în carieră

cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

prof. Apostol Doinița

prof. Stroescu Laura

prof. Şandru Valeria

prof. metodist 

Ciobanu Dumitru

III.11. Didactica învăţământului preșcolar

cadre didactice din învăţământul preşcolar

prof. Săliște Mihaela

prof. Ancuța Giorgiana Maria

 

 

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.12. Didactica pentru învăţământul primar

învăţători debutanți, suplinitori sau titulari

prof. Onogea Ioan

prof. Șandru Valeria

prof. Savu Nicolița

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.13. Dirigintele – promotor al dezvoltării în carieră

profesori diriginți/ învățători/ educatoare – toate nivelele de învăţământ

prof. Șandru Valeria

prof. Nicula Cristina Florentina

Prof. metodist 

Pleșea Adina Cristina

III.14. Dezvoltarea și promovarea resurselor educaționale digitale în mediul online

Personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar vâlcean

prof. Ochia Florin

prof. Ochia Mădălina

prof. Mărgărita Elena - Antoanela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.15. Educaţie financiară și antreprenorială

cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

prof. Șandru Valeria

prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. Din Maria Andreea

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.16. Diferențierea și individualizarea curriculară în predarea matematicii

profesori de matematică (gimnaziu şi liceu)

prof. Nițu Constantin

prof. Văcaru Ştefania Diana

prof. Pleșea Adina Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.17. Educaţia moral-religioasă ca opţional ȋn ȋnvăţământul preşcolar

profesori pentru învăţământul preșcolar din județul Vâlcea

prof. 

Lăcraru Laura

prof. Ionescu Daniela

prof. Boncan Ruxandra

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.18. Educaţie pentru drepturile omului

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Diaconu Maria Aurelia

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Șandru Valeria

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.19. Educaţie financiară și antreprenorială

cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

prof. Șandru Valeria

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Din Maria Andreea

Prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.20. Educația în spiritul toleranței și democrației

cadre didactice și didactice auxiliare din județul Vâlcea

prof. Şandru Valeria

prof. Georgescu Maria

prof. Faităr Cristian – Cosmin

prof. metodist

Pleșea Adina Cristina

III.21. Eficientizarea comunicării în procesul instructiv- educativ

 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Gherghinoiu Elena Mihaela

prof. Preoteasa Ana Maria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.22. Evoluție în cariera didactică prin mentorat

cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Vâlcea

prof. Ochia Florin

prof. Ochia Mădălina

prof. Mărgărita Elena - Antoanela

prof. metodist

Șandru Valeria

III.23. Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului

Personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni).

prof. Șandru Valeria

prof. Georgescu Maria

Prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.24. Formare utilizatori de aplicație CONCRET - Banca națională de date a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar

responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

prof. Șandru Valeria

prof. Ciobanu Dumitru

Dăscălete-Burtea Alexandru Constantin

Nedica Monica

prof. metodist 

Pleșea Adina Cristina

III.25. Holocaustul, combaterea rasismului şi xenofobiei în secolul XXI

cadre didactice și personal didactic auxiliar din județul Vâlcea

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Șandru Valeria

prof. Diaconu Maria Aurelia

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.26. Instrumente online folosite în activitatea didactică

Personalul didactic din învăţământul preuniversitar vâlcean

prof. Ciochină Ana Luisa

prof. Farcaşanu Antoanela

prof. Şandru Valeria

prof. metodist

Şandru Valeria

III.27. Intervenții educaționale de suport pentru elevii/ copiii cu CES ( dificultăți de învățare, ADHD și autism) integrați în școlile de masă

cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educative speciale (CES) în școlile speciale precum si  în  şcolile de masă, din județul Vâlcea

prof. Nițoi Octaviana Nicoleta

prof. Vlădescu Anca Maria

prof. metodist

Pleșea Adina Cristina

III.28. Învățarea pro-activă la disciplina geografie

profesorii care predau disciplina GEOGRAFIE din învăţământul preuniversitar (învǎṭǎmânt primar, gimnazial, liceal)

prof. Pârvulescu Emil

prof. Onogea Ioan

prof. Pârvulescu Mihaela Marcela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.29. Istoria comunității rrome în spațiul românesc – perspective didactice

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

prof. Popescu Mihaela

prof. Diaconu Maria Aurelia

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.30. Managementul financiar al unităților de învățământ preuniversitar

administratori financiari

Oprescu Georgeta

Fulgescu Luminița

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.31. Managementul activităților extracurriculare

cadre didactice -coordonatori de proiecte şi programe din județul Vâlcea

prof. Trăistaru Gabriela

prof. Ciochină Ana Luisa

prof. Împăratu LăcrămioaraValeria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.32. Managementul asigurării calității - premisă a  asigurării  unor servicii educaționale eficiente

Directorii unităților de învățământ, profesori coordonatori – toate nivelele de învăţământ

prof. Dobrete Adina Florentina

prof. Fârtat Mihai

prof. Dumbrăvescu Dumitru

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.33. Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar

cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

prof. Nițu Constantin

prof. Dumbrăvescu Dumitru

prof. Statie Silviu

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.34. Manager de proiect

cadre didactice și didactice auxiliare

prof. Bică Andra

prof. Dobrete Adina Florentina

prof. Croitoru Elena Roxana

prof. Şandru Valeria

Prof. metodist 

Pleșea Adina Cristina

III.35. Managementul stilului de viață sănătos

cadre didactice și didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar

prof. Petrescu Angela

prof. Șandru Valeria

 

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.36. Modernizarea practicilor pedagogice în predarea-învăţarea limbii franceze ca limbă străină

profesori de franceză; viitori candidați la examenul de titularizare

prof. Dumitrescu Valeria

prof. Barbu Marcela

Prof. metodist 

Pleșea Adina Cristina

III.37. Multiculturalism, între teorie și realitate socială

cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

prof. Bică Andra

prof. Tănase Ovidiu

prof. Simion Mihaiță Constantin

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. metodist

Șandru Valeria

III.38. Noile media în dezvoltarea comportamentului tinerilor

profesori din învăţămantul preuniversitar

prof.  Diaconescu Cristina

prof. Vlăsceanu Lorena Erika

prof. metodist 

Pleșea Adina Cristina

III.39. Optimizarea procesului de scriere a proiectelor de mobilitate si parteneriat strategic

responsabili comisii proiecte europene, personal din învățământul preuniversitar

prof. Matei Marilena

prof. Țenea Codruța

prof. Croitoru Roxana Elena

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.40. Perfecționarea profesorilor metodiști din  învățământul tehnic și elemente de tehnologia informării și comunicării

profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul profesional și tehnic, având gradul didactic I, din județul Vâlcea

prof. Ciobanu Dumitru

prof. Manea Luminița

prof. metodist

Diaconu Maria Aurelia

III.41. Practici inovative în predarea limbii române

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal

prof. Preda Elena Gabriela

prof. Stanca Mariana Lelia

prof. Cocău – Jitianu Carmen

prof. metodist

Șandru Valeria

III.42. Strategii remediale privind abandonul școlar

Personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

prof. Papuzu Cornelia

prof. Șandru Valeria

prof. Diaconu Maria Aurelia

Prof. metodist 

Ciobanu Dumitru

III.43. Responsabil comisie de dezvoltare profesională și evoluție în carieră

responsabilii comisiilor de dezvoltare profesională și evoluție în carieră din județul Vâlcea, membrii comisiilor de  formare continuă și perfecționare în unitățile școlare (cu decizie) din județul Vâlcea

prof. Ciobanu Dumitru

prof. Luca Adrian

prof. Șandru Valeria

Prof. metodist 

Pleșea Adina Cristina

III.44. Școala altfel – learning by doing

responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar

Prof. Samoilă Daniela

prof. Șandru Valeria

prof. Din Maria Andreea

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.45. Strategia de evaluare interna a calitatii

cadre didactice și didactice auxiliare

prof. Bică Andra

prof. Dobrete Adina Florentina

prof. Luca Adrian

prof. Şandru Valeria

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.46. Programe remediale pentru educația adulţilor

cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Vâlcea

prof. Păușescu Ioana Consuela

prof. Becheru Ramona Florentina

prof. metodist

Şandru Valeria

III.47. Strategii de dezvoltare socio-emoțională la elevi

cadre didactice învățământ preuniversitar din județul Vâlcea

prof. Predișor Daniela

prof. Mosor Ana Maria

prof. Tomescu Elena

 

prof. metodist 

Șandru Valeria

III.48. Strategii de prevenire a consumului de droguri

cadre didactice și didactice auxiliare cu studii superioare

prof. Șandru Valeria

prof. Georgescu Maria

prof. Hoidrag Mihaela

prof. Hoidrag Traian

Prof. metodist 

Ciobanu Dumitru

III.49. Strategii didactice inovatoare de progres în învățarea elevilor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Șandru Valeria

prof. Purice Corina

Prof. metodist 

Ciobanu Dumitru

III.50. Strategii educaționale în orientarea școlară și profesională a copiilor

cadre didactice și didactice auxiliare din județul Vâlcea

prof. Tăbăcuțu Adriana

prof. Mărgărita Elena-Antoanela

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.51. Strategii de promovare a succesului educațional

cadre didactice din județul Vâlcea

prof. Luca Adrian

prof. Nițu Constantin

prof. Șandru Valeria

Prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.52. Școala incluzivă - școală pentru toți

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

prof. Şandru Valeria

prof. Dicu Sevastia Lizuca

Prof. metodist 

Pleșea Adina Cristina

III.53. Tehnologii de informare și comunicare în managenetul educațional

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Din Maria-Andreea

prof. Burlan Eugen Adrian

Prof. metodist 

Şandru Valeria

III.54. Tulburările de limbaj – prevenirea și corectarea acestora

personal de predare din învățământul preuniversitar

prof. Băiașu Mihaela Anca

prof. Nicula Cristina

prof. Lazăr Mariana

Prof. metodist 

Şandru Valeria

 

IV. PROGRAME ALE ALTOR FURNIZORI

DENUMIREA CURSULUI

Taxa

Grup

țintă

IV.1. FORMATOR -  COD COR 242401, program de perfectionare - 30 ore

 

300lei/cursant

Cadre didactice din preuniveritar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale.

IV.2. Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru invatamantul preuniversitar – 10 credite OM 5670/18.12.2017

300lei/cursant

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ; Studii medii/superioare.

IV.3. Dezvoltarea competentelor in vederea asigurarii unui mentorat de calitate  - OMEN 3136/25.01.2017, 15 CTP

300lei/cursant

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

IV.4. Educatie non formala pentru o scoala Altfel , OMEN 6217/23.12.2016, 15 CPT

290lei/cursant

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

IV.5. Leadership si management in organizatiile scolare – 30 credite

420lei/cursant

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

IV.6. Management de proiect, OMEN 3904/05.06.2018,  15 CPT

300lei/cursant personal didactic de predare;

IV.7. Educatie Financiara pentru o scoala moderna , 15 CPT

300lei/cursant personal didactic de predare

IV.8. Managementul organizațiilor școlare  – 22 credite; Nr. OM de acreditare: 937/19.04.2019

300lei/cursant

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

IV.9 „COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ”, OMEN 3937/19.04.2019, 15 CPT

300lei/cursant

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 

V. SIMPOZIOANE ŞI WORKSHOP-URI 

DENUMIREA CURSULUI

Grup

țintă

Responsabil

V.1. Simpozionul Național, “Promovarea egalității de șanse prin educație”, ediția a II-a

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Diaconu Maria Aurelia

V.2. Simpozionul Național ”Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățământului european”, ediția a IX-a

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Șandru Valeria

V.3. Work-shop tematic „Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar”

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Șandru Valeria

V.4. Work-shop tematic „Management și consiliere pentru cariera didactică”

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Șandru Valeria