Misiunea Casei Corpului Didactic Valcea este de a promova inovaţiile şi de a sprijini mişcarea pentru reformă, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învatamântul preuniversitar.

sediu ccd

Funcţiile Casei Corpului Didactic Vâlcea

* Organizator de programe de formare continuă pentru personalul didactic si didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar;
* Centru de resurse, inovatii şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic si a managerilor educationali;
* Centru de informare – documentare si consultanta pentru personalul din învatamântul preuniversitar;
* Centru de iniţiere si de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice si culturale;
* Editare si difuzare de carte si publicaţii;
* Consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală si organizatională;
* Centru metodologic pentru bibliotecarii si documentariştii din învăţământul preuniversitar;
* Marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definire a produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continuă), promovarea şi furnizarea acestora;
* Banca de date pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii (curriculum, evaluare, management, etc.);
* Centru de organizare a activitatilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, scoli de vara, festivităţi jubiliare pentru instituţii / personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc, înfiintarea unui club al cadrelor didactice care sa prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii).