1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic

Justificarea ofertei:

            Acest curs își propune o abordare sistemică, integrată  la nivel de județ care să genereze beneficii pe termen lung pentru persoanele care se află în situații de risc în cee ace privește violența în școli.

Programul răspunde nevoilor de formare al personalului din învățământul preuniversitar  privind dezvoltarea unor competențe de gestionare eficientă a situațiilor în care participanții, direcți și indirecți, la actul educațional se confruntă cu situații de criză la nivelul şcolii.  De asemenea, acest program răspunde și nevoii de promovarea a unor valori și atitudini precum: toleranță, cultivarea unui climat socio-psihologic adecvat mediului școlar, responsabilitate între partenerii implicaţi în activitățile care se desfășoară la nivelulu unei unități școlare.

Durata: 24 ore

Locul de desfpșurare: ISJ Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Dezvoltarea capacității de elaborare a unor planuri de acțiune personală în contexte educaționale variate cu potențial disfuncțional (violență/ absenteism școlar);

- Utilizarea adecvată a strategiilor didactice interactive;

- Competențe psihosociale de aplicare a tehnicilor constructive de management al conflictelor, de construire a echipei, comunicare asertivă în influențarea/ reglarea comportamentului propriu și al grupurilor de elevi cu care se lucrează;

- Promovare unor exemple  de bune practici la nivelul clasei de elevi / școlii în domeniul inițiativelor / proiectelor antiviolență / prevenirea absenteismului școlar;

 

b. Planificarea modulelor tematice

 

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

MODUL 1. PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENȚEI ŞCOLARE

TEMA1. Violența şcolară: delimitări conceptuale, tipuri, cauze

Violența umană. Violența școlară

Cauze ale violenței școlare

Experiența școlii în prevenirea și combaterea fenomenelor de violență

7 h

1h

 

5 h

1h

TEMA 2. Acțiuni de prevenire şi combatere a violenței şcolare

Colectarea de informații relevante privind fenomenele de violență şcolară

Dezbaterea rezultatelor investigației si definirea problemelor

Formularea problemelor. Identificarea cauzelor

Elaborarea unei strategii anti-viole la  nivelul scolii

8 h

2 h

5h

1h

MODUL 2. MEDIEREA

Ce este medierea? Pregatirea pentru mediere. Co-medierea

Principiul medierii

Principiul 1: Separarea persoanelor de problema

Principiul 2: Concentrare asupra intereselor, nu asupra pozitiilor

Pricipiul3: Crearea de optiuni pentru un castig reciproc

Principiul 4: Folosirea de criterii obiective

7 h

1h

5 h

1h

Evaluare finală

2 h

-

-

-

 

-

4h

15h

3 h

Total ore formare

24 h

 

c. Calendarul programului

 

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

 

 

1

9-16

MODUL 1. PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENȚEI ŞCOLARE

TEMA1. Violența şcolară: delimitări conceptuale, tipuri, cauze

curs

aplicaţii

evaluare

 

2

9-17

MODUL 1. PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENȚEI ŞCOLARE

TEMA 2. Acțiuni de prevenire şi combatere a violenței şcolare

curs

aplicaţii

evaluare

3

9-13

 

MODUL 2.  MEDIEREA

curs

aplicaţii

evaluare

4

9-11

Evaluarea finală

Evaluare finală

 

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în activități

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

Elaborarea unui Proiect educativ: „”Strategia mea antiviolență  la  nivelul  clasei de elevi/ scolii.

Prezentarea proiectului educativ și a raporului de evaluare

 

2. Resurse umane :

Formatori implicați:

- Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

-  Prof. Dicu Sevastia, profesor sociologie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Predișor Corina, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru