1.Criterii curriculare:

Denumirea programului:

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare cu studii superioare

Justificarea ofertei: Amploarea fenomenului consumului și traficului de droguri la nivelul întregii societăți, numărul crescut de solicitări din partea populației privind serviciile de recuperare din dependența de substanțe psihoactive și codependență prin consiliere, psihoterapie, asistență medicală și socială, precum și necesitatea informării populației privind consecințele acestui fenomen.

Durata programului: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

1. Problematica dependenței;

2. Consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență;

3. Integrarea socială și educațională;

4. Cunoașterea metodelor de prevenire a consumului de droguri.

Planificarea modulelor tematice:

Nr. crt.

Modul

Nr. ore

1.

Cunoștințe generale despre problematica dependenței

2

2.

Substanțele și efectele lor. Legislație internă

4

3.

Evaluarea și consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență

6

4.

Comunicarea cu adolescenții.

6

5.

Strategii de prevenire a consumului de droguri. Exemple de bune practici.

4

6.

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

I

(8h)

8 - 16

Cunoștințe generale despre problematica dependenței

Substanțele și efectele lor

Legislație internă

curs

aplicatii

II

(6h)

8 - 14

Evaluarea și consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență

curs

aplicatii

evaluare

III

(8h)

8 - 16

Comunicarea cu adolescenții.

Strategii de prevenire a consumului de droguri. Exemple de bune practici.

curs

aplicaţii

evaluare

IV (2)

 

Evaluare finală

evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10 % Prezenţa şi implicare

40 %

Frecvență 20%

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice 20%

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Proiecte, referate

50 %

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

2. Resurse umane:

2.1 Formatori implicați:

- prof. Șandru Valeria – profesor metodist CCD, profesor socio-umane, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, coordonator CJAP, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Hoidrag Mihaela, limba și literatura română, gradul didactic II, profesor Școala Gimnazială Diculești

- Hoidrag Traian, psihologie, psiholog CPECA Vâlcea

2.2 Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru