1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: personal de predare din învățământul preuniversitar.

Justificarea ofertei:

Scopul cursului este să ofere formabililor abilități de abordare diferențiată a copiilor cu tulburări de limbaj din clasa / grupa pe care o conduc.

Obiectiv 1: Cursanții vor dobândi abilități de depistare a copiilor cu tulburari de limbaj și orientarea acestora către cabinetele logopedice.

Obiectiv 2: Cursanții vor putea să ofere consiliere și îndrumare părinților copiilor cu tulburări de limbaj.

Pentru recuperarea-compensarea limbajului oral, citit și scris, un rol important îl deține familia pentru continuarea activităților în afara școlii. Familia are nevoie de consiliere și de o atentă monitorizare. De asemenea, se cere o abordare diferențiată a copiilor cu tulburări de vorbire în cadrul activităților didactice de la clasă.

Politicile incluzive actuale oferă copiilor cu cerinţe educaţionale speciale șanse crescute de a învăța în şcoala de masă. De cele mai multe ori copiii cu cerințe educaționale prezintă și tulburări de limbaj. Ei reprezintă întotdeauna o prioritate pentru cabinetele logopedice și au nevoie de documente personalizate ce pot fi construite doar în echipă cu profesorul clasei și cu familia.

Durata: 24 ore   

Locul de desfășurare a programului: CJRAE Vâlcea, CCD Valcea

 

Curriculum-ul programului:

 1. Competenţe vizate

Competențe de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în învăţământul incluziv, în consilierea părinţilor şi cadrelor didactice,  orientarea / integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor.

Competențe de aplicare a strategiilor de comunicare didactică, pedagogică  şi educaţională în învăţământul  incluziv.

Competențe de evaluare.

 1. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

 •  
 •  
 •  

1. Logopedia în școli și grădinițe. - Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme.

 1.  
 1.  
 1.  
 •  

2. Legislație aplicabilă în cazul copilului cu tulburări de limbaj

 1.  
 1.  
 •  
 •  

3. Tulburările de limbaj și influența acestora asupra comportamentului și personalității copilului. Prezentare generală. Alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor şi care nu sunt consecutive dizabilităţii mentale.

 1.  
 1.  
 1.  
 •  

4. Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj. Arondarea școlilor la cabinetele logopedice. Programarea și începerea activităților.

 1.  
 1.  
 1.  
 •  

5. Rolul logopedului în școală. Obiectivele intervenției. Desfășurarea activităților la cabinet. Rezultatele așteptate.

 1.  
 1.  
 1.  
 •  

6. Intervenția logopedică – corelarea cu activitățile din clasă și de acasă.

Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

7. Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

 1.  
 1.  
 1.  
 •  

Evaluare finală

 1.  

 

 

 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1. Calendarul programului de formare:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I

 

8 – 10

 

 

10-11

 

 

11-13

 

Logopedia în școli și grădinițe. - Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme.

 

Legislație aplicabilă în cazul copilului cu tulburări de limbaj

 

Tulburările de limbaj și influența acestora asupra comportamentului și personalității copilului. (Dislalii, Balbism)

Curs (3h)

Aplicaţii (2h)

 

II

 

8-12

 

 

 

 

12-14

Tulburările de limbaj și influența acestora asupra comportamentului și personalității copilului. (Dislexia, Tulburări ale limbajului neconsecutive dizabilității mentale)

 

Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj. Arondarea școlilor la cabinetele logopedice. Programarea și începerea activităților.

 

Curs (2h)

Aplicații (4h)

 

III

 

 

 

 

8-11

 

 

 

11-13

 

Rolul logopedului în școală. Obiectivele intervenției. Desfășurarea activităților la cabinet. Rezultatele așteptate.

 

Intervenția logopedică – corelarea cu activitățile din clasă și de acasă.

 

Curs (2h)

Aplicații (2h)

Evaluare (1h)

IV

 

8-10

 

 

10-14

 

Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

 

Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

 

Curs (2h)

Aplicații (4h)

 

V

 

10-12

Prezentari portofolii

Evaluare (2h)

 

 

d. Modalități de evaluare a cursanților (portofliul de evaluare)

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare activă

 • frecvenţă
 • activitatea la seminar (prezenţă activă, descriere cazuri întâlnite, comentarii asupra cazurilor prezentate, analize de situații prezentate la curs, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video).

Sustinere portofolii:

 1. Planificarea unei lecţii, pentru o clasa în care învață un copil/elev cu  tulburări de limbaj.
 2. Prezentarea schiței unei activități de consiliere a părinților în vederea continuării acasă a  activităților logopedice.

 

2. Resurse umane

Formatori:

- Băiașu Mihaela Anca, profesor, gradul didactic II, formator județean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea-Liceul Gheorghe Surdu Brezoi.

- Nicula Cristina, profesor, grad didactic I, formator județean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea.

- Lazăr Mariana, profesor, gradul didactic I, formator județean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea – Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Rm. Vâlcea.

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria