1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar

Publicul ţintă vizat: cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Justificare: necesitatea abilitării managerilor unităţilor de învăţământ în domeniul încadrării personalului didactic şi a altor competenţe specifice, ce le revin în urma descentralizării învăţământului preuniversitar.

Durata : 24 ore

Locul de desfășurare a programului: CCD Vâlcea, Liceul ”Cosntantin Brâncoveanu”, Horezu

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

- realizarea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru,

- elaborarea fişelor de încadrare,

- elaborarea deciziilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,

- folosirea normelor metodologice pentru completarea machetelor.

Planificarea pe module tematice:

Nr.

 crt.

 

Modul

Nr. ore

1.

Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

4 ore

2.

Încadrarea cu personal didactic

4 ore

3.

Elaborarea deciziilor

4 ore

4.

Mapa directorului

5 ore

5.

Norme metodologice pentru completarea machetelor

5 ore

6

Evaluare

2 ore

 

Calendarul programului:

Ziua

Orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 9

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

2. Încadrarea cu personal didactic

Curs

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Elaborarea deciziilor

4. Mapa directorului

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

III(8 h)

8 – 10

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (4h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa

si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect specific

 

2. Resurse umane:

Formatori implicați:

- prof. Nițu Constantin, profesor matematică, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Dumbrăvescu Dumitru, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Statie Silviu, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

 Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru