Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice și personal didactic auxiliar din județul Vâlcea

Justificare: Cunoașterea problematicii Holocaustului contribuie la o înțelegere profundă a lumii în care trăim. Generațiile actuale evoluează sub semnul unei crize de valori, în care compasiunea, toleranța și chiar susținerea ideii de regim democratic își găsesc tot mai greu locul în universul preocupărilor lor cotidiene.

Istoria recentă a demonstrat că pericolul statului totalitar nu a dispărut și ar fi o greșeală să credem că el a rămas doar în manualele  de istorie. Naționalismul exacerbat și fundamentalismul religios sunt pericole reale pentru societatea românească și anunță o renaștere a gândirii de tip totalitar.

Elevii și profesorii au nevoie de instrumente care să le stimuleze gândirea critică, discernământul științific, etic și moral, iar istoria Holocaustului oferă din plin astfel de ocazii.


Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială ”I. Gh. Duca” Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

  • Să ajute la extinderea cunoştinţelor referitoare la acest moment fără precedent
  • Să sprijine păstrarea memoriei victimelor
  • Să încurajeze profesorii şi elevii să reflecteze asupra chestiunilor de ordin moral şi spiritual create de evenimentele Holocaustului şi la modul în care aceste probleme își găsesc aplicabilitate în societatea contemporană

Planificarea  pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Discursul antisemit în epoca contemporană

6

2.

Memoria  Holocaustului: discriminare, deportare, exterminare

6

3.

Educația despre Holocaust. Pedagogie și legislație

10

4.

Evaluare finală

2

Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Modulul I - Discursul antisemit în epoca contemporană

Modulul II – Memoria Holocaustului: discriminare, deportare, exterminare

Tema 1 – Holocaustul în Europa

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Modulul II – Memoria Holocaustului: discriminare, deportare, extermina

Tema 2 – Holocaustul în România

Modulul III- Educația despre Holocaust. Pedagogie și legislație

Tema 1 – Cum să predăm despre  Holocaust în școală?

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Modulul III- Educația despre Holocaust. Pedagogie și legislație

Tema 2- Activități educative cu privire la Holocaust

Tema 3 – Sugestii privind călătoriile de studiu

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);

Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE (realizarea unui proiect educational pe tema Holocaustul, combaterea, rasismului și xenofobiei în secolul XXI).

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

Prof, Samoilă Daniela Mihaela, inspector istorie ISJ Vâlcea, grad didactic I, Certificat CNFPA

Prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat CNFPA

Prof. Diaconu Maria Aurelia, profesor metodist CCD, doctorat, certificat CNFPA

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Pleșea Adina Cristina