Casa Corpului Didactic este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar subordonată Ministerului Educaţiei Naționale şi coordonată în plan local de Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Casa Corpului Didactic are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar.