1. Criterii curriculare

Public țintă vizat:  cadre didactice învățământ preuniversitar din județul Vâlcea

Justificare:    

      Un factor determinant în educația elevilor, alături de instrucția academică, este și cel care privește dezvoltarea emoțională. În timp ce programele școlare urmăresc formarea de competențe academice, respectiv acumularea de informații, dezvoltarea unor atitudini și promovarea unor valori, rămâne lăsată deoparte dezvoltarea emoțională a copiilor.

     Există numeroase studii care confirmă că inteligența emoțională este cea care asigură de fapt o traiectorie pozitivă dezvoltării școlare și a carierei.

      De aceea, propunem cadrelor didactice un curs în care vor aprofunda cunoștințe despre dezvoltarea emoțională, despre inteligența emoțională și inteligența socială în concordanță cu etapele de vârstă ale elevilor.

     Instrumentele metodice, strategiile de formare și dezvoltare a competențelor în domeniu vor fi însușite prin exerciții și aplicații practice numeroase.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului / Școala gimnazială ,, Take Ionescu” Rm. Vâlcea, Liceul Gheorghe Surdu Brezoi

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Cunoașterea etapelor de dezvoltare a elevilor

Organizarea unui mediu de învățare interactiv în mediul școlar

Proiectarea  de strategii didactice orientate spre dezvoltarea socială și emoțională a elevilor

Dezvoltarea capacității de construire a unei relații pozitive între cadrul didactic și elev

Planificarea  pe module tematice– timp alocat

 

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Teoria inteligențelor multiple

8 ore

2.

Dezvoltarea psihosocială la vârsta 6-10 ani

8 ore

3.

Dezvoltarea psihosocială la vârsta 10-15 ani

6 ore

4.

Evaluare

2 ore

 

           Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Ziua 1 (8h)

14 – 14.45

14.45 - 16.30

Teoria inteligențelor multiple

 

Teorie Aplicații

16.30-17.15

17.15-18.30

Teoria atașamentului

 

Teorie

Aplicații

18.30-19

Evaluare modul

Ziua 2

(8h)

10– 14.00

14.00 – 16.00

Managementul emoțiilor

 

Teorie

Aplicații

16.00-17.00

17.00- 18.00

Strategii de coping emotional

Dezvoltarea psihosocială la vârsta 6-10 ani

Teorie

Aplicații

Ziua 3 (6h)

14.00-16.00

Dezvoltarea psihosocială la vârsta 6-10 ani

Dezvoltarea psihosocială la vârsta 10-15 ani

 

Teorie

16.00-18.00

Aplicații

18.00-20.00

Evaluare modul

Ziua 4 (2h)

9.00-11.00

Evaluare

 

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul);

Interconectivitate, încadrarea în timp, interes și participare activă, completare fișe de activitate

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea uneia dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE :

Realizarea unui studiu de caz privind dezvoltarea emoțională și socială a unui elev/ unei clase.

 

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

- prof. Predișor Daniela, Consiliere psihologică și educațională, certificat ANPC formator, 

- prof. Mosor Ana Maria, Psihologie, certificat ANPC formator, 

- prof. Tomescu Elena, certificat ANPC formator, 

2.2. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria