Nr. OMENCS 6217/ 23.12.2016

 

Acest program de formare acreditat (89 ore, 22 credite) a creat un cadru propice dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din județul Vâlcea.

Grupul ţintă: personal de predare din învățământul preuniversitar

Pornind de la OMECTS nr 5564 / 07.10.2011 şi de la Standardele pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control –Director ( director adjunct ) unitate de învăţământ acest program de formare îşi propune să formeze cursanţilor următoarele competenţe generale: competențe de comunicare și relaționare, competențe psiho-sociale, competențe de utilizare a tehnologiilor informaționale, competențe de de conducere și coordonare, competențe de evaluare, competențe de gestionare și administrare a resurselor, competențe care vizează dezvoltarea instituțională, competențe care vizează self-managementul.

Programul de formare este structurat pe două module astfel:

Modulul I – Elemente ale managementului strategic

I.1.  Managementul strategic

I.2. Managementul de proiect

I.3. Managementul asigurării calităţii

Modulul II – Premisele  dezvoltării  oraganizaţiei şcolare

II.1. Managementul clasei / grupei de elevi

II.2.  Managementul comunicării

II.3.  Managementul activităţilor extracurriculare

Formatori naționali:

- Inspector școlar general, prof. Bică Andra, profesor socio – umane, grad didactic I

- Director CCD Vâlcea, prof. Luca Adrian, profesor socio – umane, grad didactic I, doctorat

- Inspector școlar Samoilă Daniela Mihaela, profesor istorie, grad didactic I

- Profesor metodist CCD Șandru Valeria, profesor socio – umane, grad didactic I

- Prof. psiholog Banu Denise, profesor socio – umane, grad didactic I

- Prof. Ochescu Maria, profesor istorie, grad didactic I