1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Directorii unităților de învățământ, profesori coordonatori – toate nivelele de învăţământ

Justificarea ofertei: programul propune șase module tematice utile cadrelor didactice care îndeplinesc atribuțiile de management în unitățile de învățământ să proiecteze, să organizeze , să conducă și să evaluaeze procesele care determină creșterea calității educației oferite de un furnizor.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic Forestier Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

  • Aprofundarea cadrului legislativ al profesiei;
  • Analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii de asistenţă psihopedagogică la nivele de învăţământ diferite;
  • Proiectarea  mecanismelor de evaluare si asigurare a calitatii
  • Aplicarea principiilor, metodelor, instrumentelor de autoevaluare institutionala 

Planificarea pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Obiectivele evaluării ARACIP

4

2.

Scopul evaluării ARACIP

4

3.

Instrumente specifice evaluării ARACIP

4

4.

Legislație ARACIP

4

5.

Management și comunicare

3

6.

Leadership și calitate

3

7.

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Obiectivele evaluării ARACIP

 

Scopul evaluării ARACIP

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Instrumente specifice evaluării ARACIP

 

Legislație ARACIP

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Management și comunicare

 

Leadership și calitate

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

Aplicații

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalități de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal: PDI/ PAS

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

- Prof. Adina Dobrete, profesor discipline economice, inspector școlar, gr. I., certificat ANPC formator

- Prof. Mihai Fârtat, profesor fizică, director, gr. I, cetificat ANPC formator.

- Prof. Doru Dumbrăvescu, profesor informatică, inspector școlar, gr. I., certificat ANPC formator

2.2. Coordonatorul programului (profesor metodist CCD)