1. Criterii curriculare:

Public-ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc să devină diriginţi.

Justificarea ofertei: existenţa ariei curriculare Consiliere şi orientare în planul de învăţământ; importanţa desfăşurării unei activităţi optime în cadrul orelor de dirigenţie pentru îndeplinirea rolului formativ al educaţiei de tip şcolar.

Durata: 24 ore

Locul de desfǎşurare a programului: Colegiul Energetic Rm.Vâlcea, Școala Gimnazială ”I.Gh. Duca” Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • Selectarea şi prelucrarea conţinuturilor în vederea accesibilizării informaţiei;
  • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ ca act de comunicare;
  • Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele familiei;
  • Înţelegerea mecanismului  de formare a trăsăturilor  psihomorale şi adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor.

b. Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

5 h

1 h

3 h

1h

2. Comunicare şi abilităţi sociale

5 h

1 h

3 h

1 h

3. Managementul informaţiilor şi învăţării

4 h

1 h

3 h

-

4. Planificarea carierei

4 h

1 h

3 h

-

5. Calitatea stilului de viaţă

4 h

1 h

3 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24h

5 h

15 h

4 h

 

c. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

II (5 h)

8 – 9

2. Comunicare şi abilităţi sociale

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

III (8 h)

8 – 9

3. Managementul informaţiilor şi învăţării

4. Planificarea carierei

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Curs

13 – 16

Aplicaţii

IV (4 h)

8 – 9

5. Calitatea stilului de viaţă

Curs

9 - 12

Aplicaţii

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect didactic/ fișa film tematic ”Clasa divizată”

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare

finala

Prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

elaborarea unui proiect/ plan personalizat de orientare a carierei pentru o clasă sau pentru un elev.

 

 

2.    Resurse umane:

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Banu Denise, consilier școlar, psihologie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-Prof. Udrea Mihaela, prof. lb. română, grad didactic I,  certificat CNFPA, adeverință formator CCD Vâlcea

 

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Aurelia