Nr. OMEN nr 3019 / 08.01.2018, 89 ore, 22 credite

 

Programul de formare “Comunicare în limba engleză” (89 de ore, 22 credite)  propus se aplică în contextul în care sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un intens și dinamic proces de schimbare, urmărind formularea unei oferte educaţionale îmbunătăţite în raport cu nevoile de cunoaştere şi de dezvoltare ale formabililor, cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de eficienţă cerute de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.  Acest curs de formare este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale privind formarea continuă a cadrelor didactice. Astfel, programul propus ţine seama de documente de politică educaţională de la nivelul UE, ca Improving the Quality of Teacher Education – EC (2007).

Grupul țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Competențe lingvistice:

C.1. Competențe privind receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite contexte de comunicare.

C.2. Competențe care permit crearea unor mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite situații de comunicare.

C.3. Competențe de realizare unor interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă.

C.4. Competențe de transfer și mediere a mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare.

C.5. Competențe de de utilizare a tehnologiilor informaționale

Module:

Modulul I: Condițiile formale ale comunicării în limba engleză engleză

Modulul II : Conversație în limba engleză și vocabular de bază

Formatori, profesori de limba engleză:

- prof. Împăratu Elena Lăcrămioara – Colegiul Național ”Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- prof. Popescu Carmen Adriana - Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Manda Simona Cristina - Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Romcescu Florin Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ilina Ozana Mirela Școala Gimnazială ”Costea Marinoiu” Ocnele Mari, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Stăncuț Ioana – Șc Gimnazială Mihăești, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Romcescu Elena Cristina Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Militaru Magdalena – Liceul ”Gheorghe Surdu” Brezoi, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Toma Mihaela – Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ștefănescu Alina Petruța - Școala Gimnazială Muereasca de Sus, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea