Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții pe piața muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.2 “Prevenire și corectarea părăsirii timpurii a școlii”
Titlul proiectului: “Și tu poți merge la școală!”
Cod Contract: POSDRU/91/2.2/S/62894
Beneficiar: Asociația Tineri pentru Viitor

Proiectul „Şi tu poți merge la școală!”, număr de referinţa POSDRU/91/2.2/63206 finanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 este implementat în perioada 01.10.2010 – 30.09.2012 de ASOCIAŢIA TINERI PENTRU VIITOR .
SCOPUL PROIECTULUI
Utilizarea unui cadru adecvat de acţiune (dezvoltare de soluţii educaţionale alternative, crearea unui grup de profesionişti pentru implementarea acestora) dar şi a unei orientări specifice pentru tinerii aflaţi în situaţii dificile, persoane expuse fenomenului de parăsire timpurie a şcolii în vederea prevenirii şi combaterii acestuia.
OBIECTIV GENERAL
Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari si elevi) aflati în risc de abandon şcolar şi menţinerea acestora în şcoala prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare si consiliere.
OBIECTIVE SPECIFICE

  • OS1 Îmbunătaţirea capacităţii sistemului educaţional de a răspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a şcolii a tinerilor (preşcolari şi elevi) prin utilizarea unui cadru care să abordeze integrat atât dezvoltarea şi implementarea unor soluţii educaţionale inovatoare cât şi creşterea nivelului de pregătire a personalului implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii în vederea creării a unui grup naţional de profesionişti capabili să implementeze activităţi extracurriculare specifice nevoilor acestor tineri;
  • OS2 Creşterea motivaţiei pentru învaţare şi rămânerea în educaţie prin pilotarea şi implementarea sistemului de orientare a tinerilor urmăreşte asistarea tinerilor prin activităţi extracurriculare diversificate de formare a unor deprinderi fundamentale educaţionale, sociale şi economice care sa le faciliteze un parcurs educaţional şi profesional adecvat;
  • OS3 Susţinerea integrării sociale prin integrare educaţională cu dezvoltarea de parteneriate de educaţie alternativă – elevi - părinţi şi orientare şi consiliere adecvate definirii unui parcurs educaţional şi profesional în concordanţă cu nevoile specifice ale tinerilor;
  • OS4 Promovarea instrumentelor inovatoare de dezvoltare a unui sistem integrat de comunicare, informare, instruire şi orientare extraşcolară printr-o platforma web.

GRUP ŢINTĂ

  • Elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii (2400)
  • Părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii (2400)
  • Personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii (800).

REZULTATE AŞTEPTATE
Cel mai important rezultat preconizat pentru acest proiect îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii sistemului educaţional de a raspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Se urmăreşte ca metodele folosite să contribuie la creşterea motivaţiei pentru învăţare şi optarea pentru învătământul de stat ca alternativă viabilă în construirea unui viitor împlinit al copiilor. Activităţile proiectului vor implica dezvoltarea de parteneriate educaţie alternativă – elevi - părinţi prin activităţi practice menite să crească simţitor interesul copiilor pentru şcoala ca instituţie.
Sunt promovate în cadrul iniţiativelor proiectului instrumente inovatoare de dezvoltare a unui sistem integrat de comunicare, informare, instruire şi orientare şcolară. Rezultatul final se va concretiza în realizarea unei platforme e-learning, ce va deveni o modalitate de dialog constuctiv şi de progres pentru copiii cu dizabilităţi, copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor care deşi fiziologic şi psihologic sunt consideraţi apţi, din alte motive sunt în prag de abandonare a şcolii.

În perioada 19.09.2011 – 15.10.2011 se distribuie, se completează și se monitorizează chestionarele aplicate grupului țintă din cadrul proiectului „Și tu poți merge la școală” .
Data limită a predării chestionarelor de către facilitatori , formatorilor este 14.10.2011.

SITUATIA CENTRALIZATA PE MODULE LA PROIECTUL ”ȘI TU POȚI MERGE LA ȘCOALĂ” AICI

Activitate in cadrul proiectului ”ȘI TU POȚI MERGE LA ȘCOALĂ”

[fgallery id=7 w=490 h=385 bg=ffffff t=0]