Oferta 2014-2015

I. PROGRAME ACREDITATE FARĂ TAXĂ

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

FORMATORI

I.1.

 Proiectarea curriculumului centrat pe competenţe
(89 ore – 25 credite)

 

 

 

 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Insp. Apostol Doinița
Insp. Dobrete Adina
Prof. Coroiu Camelia
Prof. Ene Ana Gabriela
Prof. Sandu Elena Daniela
Prof. Stroescu Laura
Prof. Vlăsceanu Diana

I.2.

 Management organizaţional şi de grup
(82 ore – 24 credite)

Insp. Cumpănășoiu Sorin
Prof. Banu Denise
Prof. Diaconescu Carmen
Prof. Georgescu  Mariana
Prof. Olaru Domnica
Prof. Stan Ionela Roxana

I.3.

 Stategii de învățare activă în educația formală și informală
(82 ore – 24 credite)

Prof. Daneș Mariana
Prof. Lazăr Mariana
Prof. Nițoi Octaviana
Prof. Pascaru Mariana
Prof. Popescu Mirela
Prof. Predișor Daniela
Prof. Savu Nicolița

I.4.

 Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri
(44 ore – 11 credite)

profesori din învățământul secundar inferior și profesori din cabinetele de asistență psihopedagogică

Prof. psih. Calotă Daniela
Hoidrag Traian


II. PROGRAME  ACREDITATE  CU  TAXĂ

DENUMIREA CURSULUI

Taxa

Grup

țintă

Formatori

II.1.

 Strategii de prevenire a părăsirii timpurii a școlii pentru copii proveniți din grupurile vulnerabile – 15 credite

 300 lei

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Insp. Apostol Doinița
Prof. Grama Aurelia
Prof. Șandru Valeria

II.2.

Abilitarea corpului de metodiști din învățământul preuniversitar – 10 credite

300 lei

Dir. CCD Andra Bica
Insp. Ionița Isabella
Prof. Împăratu Lăcrămioara
Prof. Săraru Elena

 

III. PROGRAME  AVIZATE  M.E.N.

Nr.

crt.

Denumire program formare

Grup țintă

Formatori

1.     

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

insp. Ohîi Maria
prof. Ionescu Lavinia
prof. Pîrvulescu Mihaela

 

2.     

ASPECTE PRAGMATICE ÎN METODICA LIMBII ROMÂNE

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal

insp. Ioniță Isabella
prof. Cocău – Jitianu Carmen
prof. Mihăilescu Alina
prof. Preda  Gabriela
prof. Stanca Mariana 

3.     

COMUNITATEA ONLINE – MEDIU ACTIV DE ÎNVĂŢARE

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Marin-Badea Ana-Veronica
prof. Marin-Badea Laurenţiu

4.     

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

cadre didactice debutante din învăţământul primar, gimnazial şi liceal

prof. Şandru Valeria

5.     

CONSILIERE PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

dir. CCD Bică Andra
prof. Din Andreea

6.     

CONSILIERUL ŞCOLAR – PERSOANAŞI PROFESIONISTUL

profesori consilieri şcolari

prof. Nicula Cristina
prof. Georgescu Maria
prof. Banu Denise

7.     

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

dir. CCD Bică Andra
insp. Ciocan Vetuța
prof. Samoilă Daniela

8.     

DIDACTICA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREȘCOLAR

cadre didactice din învăţământul preşcolar

 

prof. Ancuţa Giorgiana
prof. Bondoc Luminiţa
prof. Comăneci Titina

9.     

DIDACTICA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

învăţători debutanți

prof. Şandru Valeria

10. 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII  IPT

profesori si maiștri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din IPT

insp. Vlăsceanu Ion
prof. Ciobanu Dumitru

11. 

DIDACTICA (ŞTIINŢELE NATURII)

profesori care predau disciplinele din aria curiiculară «Ştiinţele naturii »

insp. Ionescu Gabriela
prof. Marin-Badea  Ana-Veronica
prof. Marin-Badea Laurenţiu

12. 

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

cadre didactice și didactic auxiliar

prof. Din Andreea
prof. Samoilă Daniela
prof. Şandru Valeria

13. 

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ. INTERVENȚIE SPECIALIZATĂ CONFORM DIAGNOSTICULUI. TEORIA ATAȘAMENTULUI

cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale special, integraţi în şcolile de masă

 

prof. Lazăr Mariana
prof. Niţoi Octaviana

14. 

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

dir.CCD Bică Andra
insp. Ciocan Vetuța
prof. Șandru Valeria

15. 

EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE

cadre didactice și didactice auxiliare

prof. Şandru Valeria
prof. Georgescu Alina

16. 

EDUCAȚIE MULTICULTURALĂ

cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

dir. CCD  Bică Andra
prof. Samoilă Daniela
prof. Tănase Ovidiu

17. 

EVALUAREA ŞI REGLAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

profesori din învăţământul preuniversitar

prof. Papuzu Cornelia
prof. Aurelia Grama

18. 

GOOGLE APPS FOR EDUCATION

cadre didactice şi didactic auxiliare

 

prof. Mlisan Mirela
prof. Șandru Valeria

19. 

KIT DE INSTRUMENTE PRACTICE IN DISCIPLINAREA POZITIVA A CLASEI DE ELEVI

cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar si preprimar

prof. Predisor Daniela
prof. Mosor Ana-Maria

20. 

MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

cadre didactice și didactice auxiliare

insp. gen. Gherghinaru Ion
dir. CCD  Bică Andra
prof. Şandru Valeria

21. 

MANAGEMENT DE PROIECT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

cadre didactice și didactice auxiliare

insp. gen. Gherghinaru Ion
dir. CCD  Bică Andra
prof. Şandru Valeria

22. 

MANAGEMENTUL CONFLICTELOR DIN ȘCOALĂ

cadre didactice și didactice auxiliare

prof. Papuzu Cornelia
prof. Nichita Ligia
prof. Grama Aurelia

23. 

MANAGEMENTUL CARIEREI PRIN  DEZVOLTARE PERSONALĂ

cadre didactice și didactice auxiliare

prof. Truscă Maria
prof. Tanasie Daniela

24. 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

insp. Vlădescu Liviu
insp. Dumbrăvescu Dumitru
insp. Statie Silviu

25. 

MENTORAT ÎN EDUCAȚIE

cadre didactice

prof. Ochia Mădălina

26. 

METODE ALTERNATIVE DE EDUCAŢIE

cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal

 

prof. psih. Bălteanu Claudia
prof. psih.Calotă  Daniela
prof. psih. Laţiu Andreea

27. 

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE SCRIERE A PROIECTELOR DE MOBILITATE SI PARTENERIAT STRATEGIC

responsabili proiecte europene și profesori membri în comisia de proiecte europene din unitățile de învățământ

insp. Matei Marilena
prof. Țenea Codruța

28. 

PERFECŢIONAREA ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE PRIN  E-LEARNING

Cadre didactice

prof. Ochia Florin

29. 

PERFECȚIONAREA PROFESORILOR METODIȘTI DIN  IPT

profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din IPT având gradul didactic I

insp. Vlăsceanu Ion
prof. Ciobanu Dumitru

30. 

PROIECTAREA INTEGRATĂ CU RESURSE TIC

cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal

prof.Bologa Cristina
prof. Tanasie Daniela

31. 

RESPONSABIL FORMARE CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONARE ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE

responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)

dir. CCD Andra Bică
prof. Ciobanu Dumitru
prof. Din Andreea
prof. Samoilă Daniela
prof. Şandru Valeria

32. 

STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ÎN PERSPECTIVĂ INTEGRATĂ LA CICLUL PRIMAR

cadrele didactice din învăţământul primar

prof. Onogea Ioan
prof. Pârvulescu Mihaela
prof. Stancă Alina Carmen

33. 

ŞCOALA – PARTENER  AL PĂRINŢILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR

cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

prof. Ancuţa Giorgiana
prof. Bondoc Luminiţa
prof. Comăneci Titina

34. 

ȘCOALA ALTFEL. PROGRAM PERSONALIZAT

responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ

prof. Din Andreea
prof. Samoilă Daniela
prof. Șandru Valeria

35. 

TEHNICI DE  LUCRU ÎN BIBLIOTECĂ

bibliotecari şcolari

Bibliotecar Puranu Georgeta

 

1.Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat:bibliotecari şcolari

Justificarea ofertei: Bibliotecile sunt principalele structuri implicate în culegerea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor. Ele sunt centre de informare, cercetare, documentare şi pun la dispoziţia utilizatorilor informaţii din toate domeniile. Biblioteca, bibliotecarii sunt nevoiţi să adopte noi forme de organizare, structuri moderne, informatizate şi să comunice cu un public numeros, diversificat, exigent. Formarea continuă a celor care lucrează în biblioteci devine o prioritate, din acest punct de vedere

Durata:   24 ore de formare

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

-          Abilitarea bibliotecarilor şcolari în activitati specifice biblioteconomiei

-          Însuşirea noutăţilor apărute în domeniu

-          Consolidarea pregătirii profesionale a bibliotecarilor şcolari

-          Punerea în practică a cerinţelor şi cunoştinţelor însuşite

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Evidenţa publicaţiilor

2 ore

1 oră

1 oră

-

Dezvoltarea colecţiilor

§  tipuri de documente

§  principiile dezvoltării colecţiilor                   

2 ore

1 oră

1 oră

-

Catalogarea publicaţiilor

5 ore

2 ore

2 ore

1 oră

Indexarea publicatiilor

-limbaje de indexare cu sructură ierarhica

- indexarea coordonată

5 ore

2 ore

2 ore

1 oră

Sisteme informatizate de bibliotecă

2 ore

1  oră

1oră

-

Utilizatorii şi nevoile lor de informare

2 ore

2 ore

-

-

Legislaţie de bibliotecă

2 ore

2 ore

-

-

Proceduri in biblioteca scolara

2 ore

2 ore

-

-

Evaluare finală

2 ore

-

-

2 ore

Total

24 ore

13ore

7 ore

4        ore

c.  Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9,00-11,00

11,00-13,00

13,00-15,00

15,00-17,00

Evidenta publicatiilor

Dezvoltarea colecţiilor

   - tipuri de documente

   - principiile dezvoltării colecţiilor 

Catalogarea publicaţiilor                 

Curs

Aplicaţii

evaluare

 

 

 

Puranu Georgeta

2

9,00-11,00

11,00-13,00

13,00-15,00

15,00-17,00

Indexarea publicaţiilor

Sisteme informatizate de bibliotecă              

curs

aplicaţii

evaluare

3

9,00-11,00

11,00-13,00

13,00-15,00

Utilizatorii şi nevoile lor de informare

Legislaţie de biblioteca

Proceduri in biblioteca scolara

curs

aplicaţii

evaluare

4

9,00-11,00

Evaluare finală

evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

 prezenţa si implicare

activitatea la seminar –  (prezenţă activă)

Realizarea unui portofoliu tematic

2. Resurse umane

 • Bibliotecar Puranu Georgeta – formator judetean

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar

Justificarea ofertei: dezoltarea competențelor specific de proiectare a curriculum-ului integrat, de muncă în echipă, de evaluare a activităților de învățare în contexte nonformale și informale

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

- Proiectarea de activități specific interdisciplinare,

- Utilizarea de metode, tehnici, procedee în context nonformal și formal,

- Integrarea metodelor de lucru în cadru formal și informal,

- Dezvoltarea parteneriatului școală – comunitate.

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Managementul proiectelor. Noțiuni de bază.

4h

2h

2h

Abordarea integrată a curriculum-ului.

4h

2h

2h

Metode, tehnici, procedee în context formal și nonformal

7h

2h

5h

Proiectare și evaluare în cadrul activităților

7h

1h

6h

Evaluare finală

2 h

-

-

Total

24 h

h

h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-10.00

1. Managementul proiectelor. Noțiuni de bază.

2. Abordarea integrată a curriculum-ului.

Curs

 

 

Șandru Valeria

 

 

Samoilă Daniela

 

 

Din Andreea

10.00-12.00

Aplicații

12.00-14.00

Curs

14.00-16.00

Aplicații

II

( 8 ore)

8.00-10.00

3. Metode, tehnici, procedee în context formal și nonformal

4. Proiectare și evaluare în cadrul activităților

Curs

10.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Curs

III

( 6 ore)

8.00-14.00

4. Proiectare și evaluare în cadrul activităților

Aplicații

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

        Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

      Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Grafic de activități specifice pentru Săptămâna Altfel.

Proiectarea unei activități de învățare

     Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2.Resurse umane

 • prof. Din Maria Andreea, profesor metodist CCD,formator judeţean
 • prof. Samoilă Daniela, profesor metodist CCD,formator judeţean
 • prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD,formator judeţean

Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Justificarea ofertei:o mare parte din viaţa copilului se va desfăşura în grădiniţă, apoi în şcoală, iar de armonia dintre cele două medii educaţionale depinde mult dezvoltarea sa viitoare

Durata:24 ore    Curriculum-ul programului:

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi cel primar privind

planficarea, proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere şi parteneriat cu părinţii în manieră adecvată şi creativă, pentru optimizarea dezvoltării preşcolarului şi şcolarului mic.

Competenţe vizate:

 • de a asigura o bună dezvoltare a copiilor din punct de vedere fizic, intelectual, social şi al personalităţii;
 • de a antrena părinţii să-i educe pe copii în a avea încredere în sine, în propria lor valoare;
 • de a stimula şi de a creea mediul propice pentru dezvoltarea copiilor;
 • de a forma capacitatea cadrelor didactice de a consilia părinţii, de a media conflictele ;
 • de a asigura transpunerea eficientă a proiectării consilierii părinţilor în practică;

Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.Prezentare generală a copilui de vârstă preşcolară şi şcolară mică

3 h

1 h

2 h

-

2. Tipologia părinţilor în abordarea educaţiei copiilor

3 h

1 h

2 h

-

3. Roluri şi relaţii în cadrul familiei – identificarea problemelor

3 h

1 h

2 h

-

4. Raportul şcoală-familie în plan educativ (Analiză SWOT)

3 h

1 h

2 h

-

5. Elaborarea planificării anuale /semestriale a întâlnirilor cu părinţii

4 h

1 h

2 h

1 h

6.Rolul colaborării familie-şcoală în integrarea socială a copilului

5 h

2 h

3 h

-

Evaluare finală

 

3 h

-

-

3 h

Total

24 h

7 h

13 h

4 h

 Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

  Tip de

 activitate

Formatori

1.

(6 h)

8-9

9-12

12-13

  13-14

1.Prezentare generală a copilui de vârstă preşcolară şi şcolară mică

2. Tipologia părinţilor în abordarea educaţiei copiilor

curs

aplicaţii

evaluare

 

Ancuţa Giorgiana

 

Bondoc Luminiţa

 

Comăneci Titina

2.

(6 h)

8-9

9-12

12-13

13-16

3. Roluri şi relaţii în cadrul familiei – identificarea problemelor

4. Raportul şcoală-familie în plan educativ (Analiză SWOT)

curs

aplicaţii

evaluare

3.

(9 h)

8-9

9-12

12-13

13-17

5. Elaborarea planificării anuale /semestriale a întâlnirilor cu părinţii

6.Rolul colaborării familie-şcoală în integrarea socială a copilului

curs

aplicaţii

evaluare

4.

(3 h)

9 - 12

Evaluare

evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

 Mic ghid educativ-practic pentru părinţi

activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor planificări, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

- elaborare ghid de bune-practici – 10%

Elaborarea unui  ghid care să cuprindă sfaturi practice pentru cadrele didactice, în conformitate cu problematica întâlnită în activitatea cu părinţii şi copiii

 

     2. Resurse umane

 • prof. Ancuţa Giorgiana,
 • prof. Bondoc Luminiţa,
 • prof. Comăneci Titina,

1. Criterii curriculare:

Tipul programului: Formare de scurtă durată.

Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul primar

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul primar, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata cursului: 24 ore.

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Strategii didactice în abordarea integrată, repere teoretice

4

2

1

1

Învăţarea centrată pe elev

4

2

1

1

Metode utilizate în predarea-învăţarea integrată

4

2

1

1

Abordarea temelor în manieră integrată – exemple

4

1

2

1

Învăţarea raportată la rezultate. Stabilirea rezultatelor aşteptate ale

activităţilor prin raportare la competenţele cheie / generale/specifice.

 Cum alegem stategia?

4

1

2

1

Competenţe versus obiective. Ce competenţe cheie formăm prin abordarea integrată

2

1

1

0

Evaluare

2

-

-

2

Total

24

9

8

7

Curriculum-ul programului:

Scopul:

Abilitatea profesorilor/institutorilor/învăţătorilor în scopul creării de scenarii didactice moderne, care vizează integrarea momentelor de învățare analitică în secvenţe sintetice ample;

utilizarea eficientă de către profesori/institutori/învăţători a metodelor de diferenţiere a instruirii;

conceperea, aplicarea şi evaluarea de proiecte educaţionale inovative, destinate să contribuie la îmbunătăţirea performanțelor învățării elevilor.

Obiective:

 • să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie;
 • să selecteze metode optime în vederea formării tratării integrate;
 • să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul educației (stabilirea curricum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice);
 • să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare, înţelegând necesitatea folosirii acestora;
 • să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării;

Competențe vizate:

 • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;
 • Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare în funţie de scop şi particularităţile individuale/grup
 • Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor/auxiliarelor didactice în procesul de învăţământ.
 • Manifestarea deschiderii faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul primar în scopul sporirii eficienţei lecţiei.

Calendarul programului:  

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I

(8 h)

8 – 12

Strategii didactice în abordarea integrată - repere teoretice. Învăţarea centrată pe elev.

Curs

 

 

 

 

Prof. Onogea Ioan –

 

 

Prof. Pârvulescu

Mihaela Marcela

 

 

Prof. Stancă Alina

Carmen

13- 15

Aplicaţii

15– 17

Evaluare

 

II

(8 h)

8 – 12

Metode utilizate în predarea-învăţarea integrată. Abordarea temelor în manieră integrată – exemple

Învăţarea raportată la rezultate. Stabilirea

rezultatelor aşteptate ale  activităţilor prin rapor-tare la competenţele cheie / generale / specifice.

Curs

13- 15

Aplicaţii

15– 17

Evaluare

   III

(6h)

8 – 12

Cum alegem stategia?

Competenţe versus obiective. Ce competenţe cheie formăm prin abordarea integrată

Curs

13- 14

Aplicaţii

14– 15

Evaluare

IV

(2h)

9-11

Evaluare finală, la alegere o temă:

Tema1 - Proiectaţi o unitate de învăţare, la un obiect la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie, la clasa pregătitoare

Tema2- Identificaţi activităţi abordate din perspectiva integrată, la clasa I

Tema3 -  Elaboraţi o hartă conceptuală pentru o disciplină la alegere, clasa a II-a

Tema4- Realizaţi un proiect didactic la o temă tratată integratpentru o disciplină la alegere, clasa a III-a, folosind  minim trei metode studiate

Tema5– Realizaţi un joc de rol/ proces literar, la o disciplină la alegere,  clasa a IV-a.

Evaluare

 

        Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);

Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Proiecte, referate, portofolii – 10%

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

2. Resurse umane

 • Prof. Onogea Ioan - formator judeţean, inspector de specialitate
 • Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela - formator judeţean, profesor metodist/mentor
 • Prof. Stancă Alina Carmen – formator judeţean