I. Criterii curriculare:

Tipul programului: abilitare dezvoltare personala

Public – ţintă vizat: personal didactic din învăţământul prescolar, primar, gimnazial şi liceal,personal didactic auxiliar  care doreste sa-si  formeze  abilităţile  de utilizare a strategiilor de învăţare astfel incat sa le permita rezolvarea problemelor în carieră, dezvoltarea motivaţiei pentru studiu şi consolidarea stimei de sine, operând cu elemente ale cunoaşterii şi imaginii de sine, autocunoaştere şi intercunoaştere

Justificarea ofertei: existent in fiecare unitate de invatamant a comisiei de perfectionare

Durata: 24 ore 

Curriculum-ul programului: 

Competenţe vizate:

  • aplicarea teoriilor învăţarii în dezvoltarea carierei;
  • gestionarea emoţiilor ca dimensiune a personalităţii şi ca suport în managementul
  • conflictului;
  • utilizarea corectă a unor metode pentru dezvoltarea şi consolidarea stimei de
  • sine, cunoaşterii de sine şi imaginii de sine;

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Cariera

5 h

1 h

3 h

1 h

2. Planificarea carierei profesionale

5 h

1 h

3 h

1 h

3. Modele de instruire pentru adulti

5  h

1h

3 h

1 h

4. Plan individual de dzvoltare profesionala

7 h

3h

3 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

12 h

6 h

 

Calendarul programului:


Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(5 h)

14-15

1. Cariera

Curs

 

 

Prof.

Trusca Maria

 

Prof. Tanasie

Daniela

15-18

Aplicaţii

18-19

Evaluare

II
(5 h)

8 – 9

2. Planificarea carierei profesionale

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

II
(5h)

14-15

3. Modele de instruire pentru adulti

Curs

15-18

Aplicaţii

18-19

Evaluare

IV
(7 h)

8 – 11

4. Plan individual de dezvoltare profesionala

Curs

11-14

Aplicaţii

14-15

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare 
aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, , dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste,referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

elaborarea unui plan individual de dezvoltare profesionala

2. Resurse umane:

  • Prof.Trusca Maria , formator județean
  • Prof. Tanasie Daniela, formator județean