1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: persoanele calificate a cărei intervenție se regăsește în sectorul serviciilor de crestere, îngrijire și educație timpurie a copilului și de susținere a părinților în consolidarea abilităților parentale.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

-       Identificarea elementele de bază ale psihologiei copilului, cu accent pe dezvoltarea timpurie

-       Utilizarea elementelor de psihologie a relaţiei mamă-copil în perioada dezvoltării timpurii a copilului

-       Proiectarea şi evaluarea activităţilor educative cu copiii de la 0 la 3 ani

-       Asigurarea sprijinirii educative şi consilierea primară a părinţilor, precum şi îndrumarea acestora către specialişti dacă este cazul sau dacă au nevoie

-       Realizarea şi dezvoltarea de programe educative pentru copiii mici împreună cu părinţii acestora

-       Colaborează cu familia şi comunitatea locală

-       Utilizarea noile tehnologii informaţionale şi de comunicare pentru dezvoltarea profesională şi instituţiei în care activează

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

1.      Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor

4h

2h

2h

2.      Planificarea activităților. Comunicarea cu beneficiarul

6h

2h

4h

3.      Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor

3h

1h

2h

4.      Realizarea asistenței educative a părinților

3h

1h

2h

5.      Sustinerea dezvoltării globale, integrate a copilului

3h

1h

2h

6.      Monitorizarea dezvoltării copilului

3h

1h

2h

Evaluare finală

2 h

-

-

Total

 

24 h

8h

14h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-10.00

1. Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor

2. Planificarea activităților. Comunicarea cu beneficiarul

Curs

 

 

Bică Andra

 

 

 

 

 

Din Andreea

10.00-12.00

Aplicații

12.00-14.00

Curs

14.00-16.00

Aplicații

II

( 8 ore)

8.00-10.00

 

2.Planificarea activităților. Comunicarea cu beneficiarul

3. Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor

4. Realizarea asistenței educative a părinților

Curs

10.00-11.00

Aplicații

12.00-13.00

Curs

13.00-14.00

Aplicații

III

( 6 ore)

8.00-09.00

 

5. Sustinerea dezvoltării globale, integrate a copilului

6. Monitorizarea dezvoltării copilului

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

12.00-14.00

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Planificarea saptămânală, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2. Resurse umane

  • prof. Bică Andra, director CCD, formator judeţean
  • prof. Din Maria Andreea, profesor metodist CCD,formator judeţean