Oferta 2014-2015

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:Profesori consilieri şcolari – toate nivelele de învăţământ

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru consilierii şcolari, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de asistenţă psihopedagogică la nivelul judeţului Vâlcea.

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • dezvoltarea personală a profesorilor consilieri şcolari;
 • aprofundarea cadrului legislativ al profesiei;
 • analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii de asistenţă psihopedagogică la nivele de învăţământ diferite;
 • organizarea activităţilor de consiliere educaţională;
 • aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de consiliere educaţională;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Consilierul şcolar ca persoană

5

1

3

Cadrul legislativ al profesiei

2

2

-

Organizarea activităţii de consiliere educaţională

8

3

6

Promovarea activităţii de consiliere educaţională

5

1

4

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

7

13

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-16

Consilierul şcolar ca persoană

curs

aplicaţii

Nicula Florentina Cristina

Georgescu Maria

Banu Denise

2

Cadrul legislativ al profesiei

curs

aplicaţii

3

9-17

Organizarea activităţii de consiliere educaţională

curs

aplicaţii

4

9-14

Promovarea activităţii de consiliere educaţională

curs

aplicaţii

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

2. Resurse umane

 • prof. Nicula Florentina Cristina – director CJRAE Vâlcea, formator județean,
 • prof. Georgescu Maria – coordonator CJAP Vâlcea, formator județean,
 • prof. Banu Denise – responsabil comisie metodică CJAP Vâlcea, formator județean.

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: persoanele calificate a cărei intervenție se regăsește în sectorul serviciilor de crestere, îngrijire și educație timpurie a copilului și de susținere a părinților în consolidarea abilităților parentale.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

-       Identificarea elementele de bază ale psihologiei copilului, cu accent pe dezvoltarea timpurie

-       Utilizarea elementelor de psihologie a relaţiei mamă-copil în perioada dezvoltării timpurii a copilului

-       Proiectarea şi evaluarea activităţilor educative cu copiii de la 0 la 3 ani

-       Asigurarea sprijinirii educative şi consilierea primară a părinţilor, precum şi îndrumarea acestora către specialişti dacă este cazul sau dacă au nevoie

-       Realizarea şi dezvoltarea de programe educative pentru copiii mici împreună cu părinţii acestora

-       Colaborează cu familia şi comunitatea locală

-       Utilizarea noile tehnologii informaţionale şi de comunicare pentru dezvoltarea profesională şi instituţiei în care activează

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

1.      Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor

4h

2h

2h

2.      Planificarea activităților. Comunicarea cu beneficiarul

6h

2h

4h

3.      Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor

3h

1h

2h

4.      Realizarea asistenței educative a părinților

3h

1h

2h

5.      Sustinerea dezvoltării globale, integrate a copilului

3h

1h

2h

6.      Monitorizarea dezvoltării copilului

3h

1h

2h

Evaluare finală

2 h

-

-

Total

 

24 h

8h

14h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-10.00

1. Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor

2. Planificarea activităților. Comunicarea cu beneficiarul

Curs

 

 

Bică Andra

 

 

 

 

 

Din Andreea

10.00-12.00

Aplicații

12.00-14.00

Curs

14.00-16.00

Aplicații

II

( 8 ore)

8.00-10.00

 

2.Planificarea activităților. Comunicarea cu beneficiarul

3. Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor

4. Realizarea asistenței educative a părinților

Curs

10.00-11.00

Aplicații

12.00-13.00

Curs

13.00-14.00

Aplicații

III

( 6 ore)

8.00-09.00

 

5. Sustinerea dezvoltării globale, integrate a copilului

6. Monitorizarea dezvoltării copilului

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

12.00-14.00

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Planificarea saptămânală, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2. Resurse umane

 • prof. Bică Andra, director CCD, formator judeţean
 • prof. Din Maria Andreea, profesor metodist CCD,formator judeţean

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Justificarea ofertei: prin facilitarea colaborării online, se poate menţine contactul extraşcoală între cadrul didactic şi elevi, precum şi între elevi, astfel încât se stimulează iniţiativa, creativitatea şi învăţarea prin proiecte.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

-       Crearea şi utilizarea unui mediu online de tip wiki în care elevii pot colabora;

-       Dezvoltarea abilităţilor de selectare, culegere, organizare şi încărcare în mediul online a informaţiilor şi produselor software şi/sau multimedia;

-       Dezvoltarea capacităţilor de comunicare online;

-       Atragerea şi implicarea elevilor în proiectarea şi realizarea procesului instructiv – educativ;

-       Dezvoltarea capacităţilor de a utiliza un mediu online pentru munca în echipă;

-       Facilitarea învăţării prin colaborare;

-       Utilizarea produselor software (aplicaţii, produse multimedia etc.) în învăţare şi în prezentarea produselor activităţii elevilor;

b. Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Managementul informaţiilor şi învăţării

3 h

1 h

2 h

-

2. Interactivitatea didactică prin tehnologia IT

5 h

1 h

3 h

1h

3. Comunicare şi colaborare în mediile de învăţare online

6 h

1 h

4 h

1h

4. Învăţarea prin proiecte

4 h

1 h

3 h

-

5. Promovarea produselor învăţării

4 h

1 h

3 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24h

5 h

15 h

4 h

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I

(8 h)

8 – 9

1. Managementul informaţiilor şi învăţării

2. Interactivitatea didactică prin tehnologia IT

Curs

 

 

 

Prof. Marin-Badea Ana Veronica

 

Prof. Marin-Badea Laurenţiu

9 – 11

Aplicaţii

12 – 13

Curs

13 – 16

Aplicaţii

16 – 17

Evaluare

II

(6h)

8 – 9

3. Comunicare şi colaborare în mediile de învăţare online

Curs

9 – 13

Aplicaţii

13 – 14

Evaluare

III

(4 h)

8 – 9

4. Învăţarea prin proiecte

Curs

9 – 12

Aplicaţii

IV

(4 h)

8 – 9

5. Promovarea produselor învăţării

Curs

9 – 12

Aplicaţii

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific, prezentat prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul electronic, teste, referate, recenzii, conspecte, utilizarea produselor software, investigaţii practice.

elaborarea unui proiect/ realizarea unui mediu online în care încarcă informaţii şi produse, prin colaborare, o grupă de cursanţi

 

2.    Resurse umane:

 • Prof. Marin-Badea Ana-Veronica, formator județean
 • Prof. Marin-Badea Laurenţiu, formator județean

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc să devină diriginţi.

Justificarea ofertei: existenţa ariei curriculare Consiliere şi orientare în planul de învăţământ; importanţa desfăşurării unei activităţi optime în cadrul orelor de dirigenţie pentru îndeplinirea rolului formativ al educaţiei de tip şcolar.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

-       Selectarea şi prelucrarea conţinuturilor în vederea accesibilizării informaţiei;

-       Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ ca act de comunicare;

-       Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele familiei;

-       Înţelegerea mecanismului  de formare a trăsăturilor  psihomorale şi adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor.

 

b. Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

5 h

1 h

3 h

1h

2. Comunicare şi abilităţi sociale

5 h

1 h

3 h

1 h

3. Managementul informaţiilor şi învăţării

4 h

1 h

3 h

-

4. Planificarea carierei

4 h

1 h

3 h

-

5. Calitatea stilului de viaţă

4 h

1 h

3 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24h

5 h

15 h

4 h

 

c. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I (5 h)

8 – 9

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Curs

 

 

 

Prof. Şandru Valeria

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

II (5 h)

8 – 9

2. Comunicare şi abilităţi sociale

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

III (8 h)

8 – 9

3. Managementul informaţiilor şi învăţării

4. Planificarea carierei

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Curs

13 – 16

Aplicaţii

IV (4 h)

8 – 9

5. Calitatea stilului de viaţă

Curs

9 - 12

Aplicaţii

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect didactic

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare

finala

Prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

elaborarea unui proiect/ plan personalizat de orientare a carierei pentru o clasă sau pentru un elev.

 

2.    Resurse umane:

 1. Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD (formator judeţean)

 

1. Criterii curriculare:

Tipul programului: Formare de scurtă durată.

Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal;

Durata cursului: 32 ore.

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Planificarea pe stagii/ modele tematice:

1.      Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al limbii române – 4 ore;

2.      Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învățarea limbii române  - 4 ore;

3.      Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al literaturii române – 4 ore;

4.      Metode de dezvoltare a creativităţii specifice literaturii române – 4 ore;

5.      Rolul exemplelor în predare-învăţare – 4 ore;

6.      Metode şi instrumente evaluative – 4 ore;

7.      Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului teoretic – 6 ore;

8.      Evaluarea cursului – 2 ore.

Curriculum-ul programului:

Scopul: Abilitatea cadrelor didactice care predau limba şi literatura română în scopul creării de scenarii didactice moderne, care vizează integrarea momentelor de învățare analitică în secvenţe sintetice ample; utilizarea eficientă de către profesori a metodelor de diferenţiere a instruirii; conceperea, aplicarea şi evaluarea de proiecte educaţionale inovative, destinate să contribuie la îmbunătăţirea performanțelor învățării elevilor.

Obiective:

 • să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie;
 • să selecteze metode optime în vederea formării gândirii critice;
 • să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul educației (stabilirea curricum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc);
 • să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare a limbii şi literaturii române înţelegând necesitatea folosirii acestora;
 • să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării;

Competențe formate:

 • proiectarea conţinuturilor instructiv – educative în conformitate cu obiectivele precizate şi metodele moderne prezentate;
 • proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;
 • dezvoltarea deprinderii de a muncii în echipă;
 • dezvoltarea capacității de a relaţiona cu elevii;
 • organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de stilurile de învăţare;
 • valorizarea învăţării prin cooperare versus învăţarea tradiţională;
 • utilizarea unor mijloace moderne (laptop, video-proiector, flipchart  etc) în derularea procesului instructiv-educativ;
 • elaborarea în format electronic a metodelor moderne aplicabile pe suportul de text.

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română în scopul sporirii eficienţei lecţiei de specialitate.

Calendarul programului

ZIUA a 1-a

ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

8.30-9.00

 

 

Primirea participanților

Anunțarea programului, scopul și obiectivele cursului și ale zilei, formele de organizare și evaluare.

Strategii

 - de cooperare

 - conversația

 

Laptop

Videoproiector

Formatorul prezintă materialul ppt conținând Abordarea virtuală a metodelor moderne activ-participative în predarea limbii și literaturii române.

9.00-10.30

 

 

 

 

 

Metode  didactice – repere teoretice.

 

Strategii frontale/individuale/pe grupe

Metode:Brainstorming

Fișe de lucru

Analiza SWOT.

Laptop

Videoproiector

Fișe de lucru

Material ppt

Activități teoretice:60 de minute

Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunțată.

Activități practice: 20 de minute-realizarea analizei SWOT .

Completarea fișei de lucru: 10 minute.

10.30-10.45

Pauză

10.45-12.45

Metode și strategii specifice limbii române în gimnaziu.

Strategii  frontale

- explicația

- conversația

- problematizarea

Laptop

Material ppt

Coli flipchart

Activități teoretice:  formatorul prezintă materialul ppt cu zece metode.

Teme de reflecție.

12.45-13.15

Pauză

 

13.15-15.15

Metode și strategii specifice predării limbii române în gimnaziu.

 

Strategii  frontale

- explicația

- conversația

- problematizarea

Laptop

Material ppt

Coli flipchart

Fișe de lucru.

Activitate practică: 120 minute : teme de reflectare și comentare a metodelor propuse spre analiză de formatori, având în vedere aplicabilitatea lor pe nivel de studiu ( clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a )

15.15-15.30

Pauză

15.30-17.00

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

 

Strategii frontale/pe grupe/individuale

Problematizarea

Conversația

 

 

Laptop

Coli flipchart

Activitate teoretică:  60 minute

Formatorul prezintă modul de realizare a unei fișe de lucru atât în format Word cât și PowerPoint.

Pe baza celor două prezentări formabilii vor realiza o analiză comparativă a modelelor prezentate: 30 minute.       

17.00-17.30

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus

Completarea fișei de evaluare

Strategii de grup

Conversația

Munca în echipă

Fișe de lucru

Coli flipchart

Activitate practică10 minute: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri și minusuri evaluând ziua/vor completa fișa de evaluare a zilei.

 

 

 

ZIUA a 2-a

ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

8.30-9.00

Reamintirea principalelor idei ale zilei precedente.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Strategii individuale

 - de cooperare

 - conversația

 

Laptop

Videoproiector

Formatorul prezintă materialul ppt conținând principalele idei ale zilei precedente.

9.00-10.30

 

 

 

 

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

 

Strategii individuale:

- de descoperire

- conversația

- explicația

Laptop

Videoproiector

Fișe de lucru

Activități teoretice:45 de minute.

Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunțată.

Activități practice: 45 de minute-realizarea metodelor explozia solară și pălăriile gânditoare.

10.30-10.45

Pauză

 

10.45-12.45

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

 

Strategii individuale

- conversația

Strategii  frontale

- explicația

Problematizarea

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

Analiza SWOT

Fișa de lucru

Teme de reflecție

12.45-13.15

Pauză

 

13.15-15.15

 

Metode și strategii specifice predării limbii române în liceu.

 

Strategii frontale/individuale/pe grupe

Metode:

Brainstorming, problematizarea, KWL,fise de lucru

Laptop

Material ppt

Prezentarea metodelor diagrama Venn și Frisco

Activitate practică: formabilii se vor grupa pe ateliere și vor realiza pe foi de flipchart alte două metode prezentate de către formator identificând modalitățile de dezvoltare a creativității elevilor.

Formabilii realizează pe grupe exemple din propria activitate.

15.15-15.30

Pauză

15.30-17.00

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs.

 

Strategii frontale/pe grupe/individuale

Problematizarea

Conversația

 

 

Laptop

Coli flipchart

Activitate teoretică: 60 minute

Formatorul prezintă modul de realizare a unei fișe de lucru atât în format Word cât și PowerPoint.

Pe baza celor două prezentări formabilii vor realiza o analiză comparativă a modelelor prezentate: 30 minute.      

17.00-17.30

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus.

Completarea fișei de evaluare.

Strategii de grup

Conversația

Munca în echipă

Fișe de lucru

 

Coli flipchart

Activitate practică:10 minute: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri și minusuri evaluând ziua/vor completa fișa de evaluare a zilei.

 

ZIUA a 3-a

ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

8.30-9.00

 

 

Reamintirea principalelor idei ale zilei precedente.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Strategii individuale:

 - de cooperare

 - conversația

Laptop

Videoproiector

 

Formatorul prezintă materialul ppt conținând principalele idei ale zilei precedente

9.00-10.30

 

 

 

 

 

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

 

 

 

Strategii individuale:

- de descoperire

- conversația

- explicația

 

Laptop

Videoproiector

Fișe de lucru

Activități teoretice:45 de minute

Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunțată.

Activități practice: 45 de minute-realizarea metodelor Sinelg și Scaunul autorului.

10.30-10.45

Pauză

10.45-12.45

 

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Strategii individuale

- conversația

Strategii  frontale

- explicația

- problematizarea

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

Analiza SWOT

Fișa de lucru

Teme de reflecție

12.45-13.15

Pauză

 

13.15-15.15

Metode și strategii specifice predării literaturii române în liceu.

 

Strategii frontale/individuale/pe grupe

Metode:

Brainstorming, problematizarea, KWL,

Fise de lucru.

Laptop

Material ppt

Fișe de lucru

Prezentarea metodelor Cvintetul și Discuția de tip piramidă

Activitate practică: formabilii se vor grupa pe ateliere și vor realiza pe foi de flipchart alte două metode prezentate de către formator identificând modalitățile de dezvoltare a creativității elevilor.

Formabilii realizează pe grupe exemple din propria activitate.

15.15-15.30

Pauză

15.30-17.00

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs.

 

Strategii frontale/pe grupe/individuale

Problematizarea

Conversația

 

 

Laptop

Coli flipchart

Activitate teoretică: 60 minute

Formatorul prezintă modul de realizare a unei fișe de lucru atât în format Word cât și PowerPoint.

Pe baza celor două prezentări formabilii vor realiza o analiză comparativă a modelelor prezentate: 30 minute.       

17.00-17.30

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus.

Completarea fișei de evaluare.

Strategii de grup

Conversația

Munca în echipă

Fișe de lucru

Coli flipchart

Activitate practică10 minute: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri și minusuri evaluând ziua/vor completa fișa de evaluare a zilei.

ZIUA a 4-a

ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

 

 

8.30-9.00

 

 

 

 

Reactualizarea noțiunilor prezentate în ziua precedentă.

Anunţarea obiectivelor zilei.

 

-  frontală

- individuală

 - de cooperare

 - conversația

 

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

Formatorul sintetizează informațiile furnizate în materialul ppt prezentat în ziua anterioară.

Formabilii scriu pe post-it denumirea celei mai eficiente metode alternative de predare a literaturii române în liceu și își argumentează, oral, alegerea.

 

9.00-10.30

 

 

Elemente de deontologie a evaluării în  contextul creşterii calităţii actului educaţional.

Preambul teoretic. Funcțiile și rolul evaluării. Strategii evaluative.

 

- frontală

- individuală

- de grup

- de descoperire

- conversația

- problematizarea

Laptop

Videoproiector

Post-it

Activități teoretice:45 de minute

Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunțată.

Activități practice: 45 de minute

Formabilii scriu pe post-it trei tipuri de evaluare aplicate la clasă. Apoi, pe foi de flipchart realizează o analiză SWOT a procedeelor moderne de evaluare.

10.30-10.45

 

Pauză

10.45-12.45

 

 

 

Metode alternative de evaluare

 

- frontală

- de grup

- de colaborare

- expunerea

- explicația

- problematizarea

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

Activități teoretice:45 de minute

Formatorul prezintă materialul ppt cu metodele alternative de evaluare.

Activități practice: 75 de minute

Formabilii aleg două dintre metodele de evaluare prezentate și  le integrează în secvențe diferite dintr-un proiect de tehnologie didactică, pe care le schițează pe foi de flipchart

12.45-13.15

Pauză

 

13.15-

13.45

Metode alternative de evaluare

 

individuală

conversația

 

Temă de reflecție – Metode moderne de evaluare: gimnaziu versus liceu

Identificarea celor mai eficiente metode de evaluare pentru fiecare ciclu de învățământ.

13.45-15.15

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

 

- frontale/pe grupe/individuale

- problematizarea

- conversația

 

 

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

Activitate teoretică: o oră

Formatorul prezintă modul de realizare a unei fișe de lucru/metode atât în format Word cât și PowerPoint.

Pe baza celor două prezentări, formabilii vor realiza o analiză comparativă a modelelor prezentate: ½ oră.

        

15.15-15 45

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus

Completarea fișei de evaluare

- strategii de grup

- conversația

- munca în echipă

Fișe de lucru

Coli flipchart

Activitate practică: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri și minusuri evaluând ziua/vor completa fișa de evaluare a zilei.

15.45-

16.00

Pauză

16.00

17.30

Evaluarea cursului

frontală

individuală

de grup

explicația

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

 

Analiza SWOT a activităților desfășurate pe parcursul celor patru zile de formare.

Completarea unui chestionar de evaluare.

Modalităţi de evaluare: Colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare power point.

Resurse umane

 • prof. Ioniță Isabella Elena – inspector școlar, formator național
 • prof. Preda Elena Gabriela –  formator judeţean,
 • prof. Mihăilescu Alina – formator judeţean,
 • prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen – formator judeţean,
 • prof. Stanca Mariana Lelia – formator judetean.