1. Criterii curriculare:

Publicul ţintă vizat: cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: necesitatea abilitării managerilor unităţilor de învăţământ în domeniul încadrării personalului didactic şi a altor competenţe specifice, ce le revin în urma descentralizării învăţământului preuniversitar.

Durata : 24 ore

a. Competenţe vizate:

- realizarea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru,

- elaborarea fişelor de încadrare,

- elaborarea deciziilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,

- folosirea normelor metodologice pentru completarea machetelor.

b. Planificarea modulelor:

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru - 4 ore;

2. Încadrarea cu personal didactic - 4 ore;

3. Elaborarea deciziilor - 4 ore;

4. Mapa directorului - 5 ore;

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor - 5 ore;

6. Evaluare - 2 ore.

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (8 h)

8 – 9

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

2. Încadrarea cu personal didactic

Curs

 

 

 

Prof. Vlădescu Liviu

 

 

Prof. Dumbrăvescu Dumitru

 

 

 

Prof. Statie Silviu

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Elaborarea deciziilor

4. Mapa directorului

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

III(8 h)

8 – 10

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (4h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

-          activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

-          proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect specific

2. Resurse umane:

  • Prof. Vlădescu Liviu, inspector general adjunct, formator judetean
  • Prof. Dumbrăvescu Dumitru, inspector de specialitate ISJ Vâlcea, formator judetean
  • Prof. Statie Silviu, inspector de specialitate ISJ Vâlcea, formator judetean