Scopul programului „ABILITAREA CORPULUI DE METODIȘTI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” este creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a elevilor şi furnizează competenţele necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de metodişti în vederea realizării unor inspecţii curente şi speciale cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Acreditare - 40 de ore, 10 credite, acreditat cu OMEN nr. 3905 / 18.07.2014 

Tematica cursului: ( 4 module )
a) Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ
b) Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale
c) Profesorul metodist și inspecția școlară
d) Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

Evaluarea se face prin prezentarea unui portofoliu tematic.

Taxa: 300 de lei 

Formatori:

  • Prof. Andra Bica, director CCD Vâlcea
  • Prof. Ionița Elena Isabella, inspector școlar, ISJ Vâlcea
  • Prof. Împăratu Elena Lăcrămioara, profesor CNI Matei Basarab Rm.Vâlcea
  • Prof. Săraru Elena Calonfira, profesor învățământ primar Școala Gimnazială Anton Pann Rm.Vâlcea