1. Criterii curriculare

Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului Google for Education Romania

Publicul  ţintă vizat: Cadre didactice şi didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar.

Justificarea ofertei: Prin programul Google for Education Romania se urmăreşte ca 10% dintre cadrele didactice şi didactic auxiliare din România să dobândească abilităţi  de utilizare a instrumentelor online în educaţie.

Aplicaţiile Google for  Education sunt instrumente ce pot fi utilizate în mod gratuit în  procesul de învăţământ, în procesele administrative din şcoală, precum şi  în comunicarea cu părinţii şi comunitatea. Formarea este gratuită, fiind  asigurată de formatorii şi liderii locali Google.

Programul urmăreşte să ofere elevilor o mai bună pregătire pentru viaţa profesională, prin oferirea accesului la tehnologie şi training în utilizarea instrumentelor online, destinate elevilor şi profesorilor din învățământul preuniversitar. 

Scolile pot să beneficieze de programul de formare dacă: dețin un laborator de informatică,au o conexiune stabilă la internet, dețin un videoproiector, au sau își doresc să aibă un website, există cel puțin 10 de cadre didactice interesate de participarea la training

La finalul workshopului, fiecare participant va beneficia de un certificat recunoscut de Ministerul Educației Naţionale, fiecare şcoală implicată va dobândi statutul de Google Certified School, având acces complet la instrumentele oferite de Google în mod exclusiv instituţiilor de învăţământ certificate.

Durata: 12 ore

Curriculum-ul programului: Scopul programului de formare este de a-i familiariza pe participanți cu instrumentele online Google, care optimizează procesul de învățământ și eficientizează activitățile administrative din scoală, asimilate activității didactice.

a. Competenţe vizate:

-       Dobândirea cunoştinţelor de bază în utilizarea produselor cheie Google: Gmail,Calendar, Drive, Docs, Sheets, Forms, Sites;

-       Aplicarea conceptelor şi a modelelor învăţate în elaborarea documentelor didactice (fişe de lucru, chestionare, teste, planificări);

-       Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în contexte interactive;

-       Dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă, în vederea îmbunătăţirii comunicarii didactice.

b. Planificarea modulelor tematice:

Modulul 1

Google Apps for Education – Prezentrea programului, introducere în aplicaţii

1 h

Modulul 2

Utilizarea Gmail şi Google Calendar

2,5 h

Modulul 3

Utilizarea Google Drive și Docs

1,5 h

Modulul 4

Utilizarea Google Sheets și Google Forms

2 h

Modulul 5

Utilizarea Google Sites

1 h

Modulul 6

Alte modalităţi de utilizare a Google Apps în clasă şi în şcoală

1,5 h

Modulul 7

Oportunitățile oferite de programul Google for Education: nivelurile de certificare, GEG – comunitatea profesorilor care utilizează tehnologia în educație, colecția de planuri de lecție

1,5 h

Evaluare

Examen online – obținerea Google Certification Basics

1 h

Modalități de evaluare:

  • Evaluare online - Google Certification Basics
  • Completarea formularului de feedback

2. Resurse umane

  • prof. Mlisan Mirela – formator regional Google for Education Romania
  • prof. Șandru Valeria – formator regional Google for Education Romania