1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.

De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual şi a noilor standarde de calitate în conformitate cu care se realizează procesul formării profesionale pentru cariera didactică;
  • cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor activităţilor de mentorat;
  • aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică;
  • utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii;
  • elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare prin aplicarea inovativă a unor metode cantitative şi calitative;
  • dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Psihosociologia grupului educaţional

5

1

3

1

Educaţia diferenţiată

5

1

3

1

Activităţi de practică pedagogică

5

1

3

1

Întocmirea caietului de practică pedagogică

5

1

3

1

Evaluare finală

4

 

 

 

Total

24

4

12

8

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14

Psihosociologia grupului educaţional

curs

aplicaţii

evaluare

 

 

 

Prof. Ochia Mădălina

2

8-14

Educaţia diferenţiată

curs

aplicaţii

evaluare

3

8-14

Activităţi de practică pedagogică

curs

aplicaţii

evaluare

4

8-14

Întocmirea caietului de practică pedagogică

curs

aplicaţii

evaluare

5

8 - 10

Evaluare finală

evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare

Prezenţă şi implicare

Teste şi chestionare

Proiect didactic specific

2. Resurse umane

  • prof. Ochia Mădălina - formator județean