Oferta 2021-2022

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: profesori din învăţămantul preuniversitar

Justificarea ofertei: Cursul de faţă îşi propune să analizeze impactul pe care îl are mass-media (în special televiziunea si internetul ) asupra tinerilor.De asemenea , cadrele didactice sunt pregătite să intervină corect in relatia elev-orice fel de media, sau intre mass media-scoala-familie. Aportul pe care îl aduce mass media în ceea ce priveşte dezvoltarea tinerilor este unul semnificativ, daca nu  cumva unul  determinant uneori.La finalul cursului cadrul didactic trebuie să ,,manuiască,, instrumentele media în folosul educaţiei eficiente şi să pregateasca tanărul să răspundă nevoilor societăţii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

1.descrierea și explicarea corectã a termenilor  si a funcţiilor mass media, exemplificarea conceptelor de New media si folosirea acestora în contexte adecvate;

2. utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare individualã și de grup, precum a strategiilor de interevaluare, care sã valorifice influențele educative pozitive;

3. planificarea conținuturilor psihopedagogice, prin valorificarea strategiilor optime în vederea formãrii deprindelor folosind instrumente mass media;

4. interpretarea provocãrilor specifice școlii contemporane și reformei învãțãmântului românesc in contextual folosirii noilor media în activitatea didactică.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Mass -  media  în societate

 

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Mass media, factor educativ

 

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Mass -  media  în societate

 

Mass media, factor educativ

 

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul

individual al cursantului.

Structura portofoliului de evaluare:

1. Realizarea  unui proiect extraşcolar corespunzător nivelului la care predă cursantul

2. Studiu de caz

3. Eseu structurat/ diagrama Venn

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Diaconescu Cristina, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Vlăsceanu Lorena Erika, profesor pentru învățământ preșcolar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare:

Publicul ţintă vizat: cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar, membrii CA din unitățile de învățământ.

Justificare: necesitatea abilitării managerilor unităţilor de învăţământ în domeniul încadrării personalului didactic şi a altor competenţe specifice, ce le revin în urma descentralizării învăţământului preuniversitar.

Durata : 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competenţe vizate:

1. Realizarea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru.

2. Elaborarea fişelor de încadrare.

3. Elaborarea deciziilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,

4. Folosirea normelor metodologice pentru completarea machetelor.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Încadrarea cu personal didactic

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Elaborarea deciziilor

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Mapa directorului

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Norme metodologice pentru completarea machetelor

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

Încadrarea cu personal didactic

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Elaborarea deciziilor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Mapa directorului

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Norme metodologice pentru completarea machetelor

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Realizarea unei machete de lucru specifice

2. Analiza SWOT a unității școlare și a obiectivelor specifice instituției.

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicați:

- prof. Miu Lucian, profesor chimie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Dumbrăvescu Dumitru, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Statie Silviu, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Șandru Valeria

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice - coordonatori de proiecte şi programe din județul Vâlcea, personal de conducere și membrii CA din școli și instituții școlare.

Justificarea ofertei:

 Programul își propune să dezvolte competențele de proiectare, planificare, implementare și evaluare a activităților extracurriculare, precum și de management al parteneriatelor și relațiilor  elev-profesor/ familie-școală.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Îmbunătățirea competențelor de proiectare, organizare, conducere și evaluare a activităților de învățare în contexte extracurriculare

2. Utilizarea eficientă a instrumentelor digitale în proiectarea/ implementarea/ evaluarea/ promovarea activităților extrașcolare.

3. Dezvoltarea abilităților necesare desfășurării parteneriatelor educaționale.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education; Zoom

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Proiectarea și organizarea activităților de învățare în contexte extracurriculare.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Evaluarea activităților de învățare în contexte extracurriculare.

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Parteneriate educaționale.

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Proiectarea și organizarea activităților de învățare în contexte extracurriculare.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Evaluarea activităților de învățare în contexte extracurriculare.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Parteneriate educaționale.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Eseu structurat

2. Studiu de caz/ Proiect de activitate extracurriculară

3. Aplicații online specifice activităților nonformale.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- prof. Calotă Ionel Adrian, prof. învățământ primar, grad didactic I, inspector școlar, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- prof. Soare Cătălin, prof. istorie, grad didactic I, inspector școlar, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- prof. Calotă Elena Daniela, prof.psih.dr, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

b. Coordonatorul programului profesor metodist Șandru Valeria

1.Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

            Programul de formare îşi propune să ofere formabililor abilități de abordare diferențiată a copiilor cu tulburări de limbaj din clasa / grupa pe care o conduc.

Obiectiv 1: Cursanții vor dobândi abilități de depistare a copiilor cu tulburari de limbaj și orientarea acestora către cabinetele logopedice.

Obiectiv 2: Cursanții vor putea să ofere consiliere și îndrumare părinților copiilor cu tulburări de limbaj.

Pentru recuperarea-compensarea limbajului oral, citit și scris, un rol important îl deține familia pentru continuarea activităților în afara școlii. Familia are nevoie de consiliere și de o atentă monitorizare. De asemenea, se cere o abordare diferențiată a copiilor cu tulburări de vorbire în cadrul activităților didactice de la clasă.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  1. Competențe de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în învăţământul incluziv, în consilierea părinţilor şi cadrelor didactice,  orientarea / integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor.
  2. Competențe de aplicare a strategiilor de comunicare didactică, pedagogică  şi educaţională în învăţământul  incluziv.
  3. Competențe de evaluare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Storyjumper, LearningApps,

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1 Logopedia în școli și grădinițe. - Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme.

2 Legislație aplicabilă în cazul copilului cu tulburări de limbaj

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

3 Tulburările de limbaj și influența acestora asupra comportamentului și personalității copilului. Prezentare generală. Alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a

4 Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj. Arondarea școlilor la cabinetele logopedice. Programarea și începerea activităților.copiilor şi care nu sunt consecutive dizabilităţii mentale.

5 Rolul logopedului în școală. Obiectivele intervenției. Desfășurarea activităților la cabinet. Rezultatele așteptate.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

6 Intervenția logopedică – corelarea cu activitățile din clasă și de acasă. Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

7 Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

8 Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

9 Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

1 Logopedia în școli și grădinițe. - Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme.

2 Legislație aplicabilă în cazul copilului cu tulburări de limbaj

3 Tulburările de limbaj și influența acestora asupra comportamentului și personalității copilului. Prezentare generală. Alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a

4 Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj. Arondarea școlilor la cabinetele logopedice. Programarea și începerea activităților.copiilor şi care nu sunt consecutive dizabilităţii mentale.

5 Rolul logopedului în școală. Obiectivele intervenției. Desfășurarea activităților la cabinet. Rezultatele așteptate.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

6 Intervenția logopedică – corelarea cu activitățile din clasă și de acasă. Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

7 Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

8 Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

9 Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Studiu de caz al unui copil (ce prezintă o tulburare de vorbire sau de scris-citit și recomandările necesare recuperării acestuia)

2. Elaborarea unui instrument logopedic adaptat nevoilor de la clasă, folosit asincron ( o aplicație, un album logopedic, o carte, etc)

3. Poster cu mesaj motivațional (care să poată fi utilizat în cadrul unei ședințe cu părinții și în care să se prezinte beneficiile logopediei în recuperarea copilului cu tulburare de vorbire / de scris-citit)

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- prof. Băiașu Mihaela Anca, profesor logoped, gradul didactic II, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Lazăr Mariana, profesor logoped, gradul didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea .

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Șandru Valeria

 

1.Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: personal de conducere, cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Abilitarea cadrelor didactice pentru a comunica corect, responsabil şi profesionist într-un mediu descentralizat, prin promovarea distribuirii leadership-ului la nivelul tuturor responsabililor de comisii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Identificarea   variabilelor      comunicării și a barierelor care împiedică transmiterea/ receptarea/ înțelegerea corectă a unui mesaj;

Reconstruirea culturii organizaţionale a mediului şcolar prin eficientizarea procesului de comunicare;

Dezvoltarea competențelor de coordonare şi conducere;

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron față în față și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Jamboard, Wordwall, WordArt, Google Docs, Kahoot, Padlet

d. Planificarea modulelor tematice:

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Conceptele specifice teoriei comunicării şi relaţionării

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Comunicarea interpersonală şi relaţionarea eficientă

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Leadershipul – Arta de a conduce

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Modele și teorii în leadership

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Conceptele specifice teoriei comunicării şi relaţionării

Comunicarea interpersonală şi relaţionarea eficientă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Leadershipul – Arta de a conduce

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Modele și teorii în leadership

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare: Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- prof. Andreianu Mihaela – profesor socioumane, inspector școlar general, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Miu Lucian, profesor chimie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, profesor de Economie și Educație Antreprenorială, Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Samoilă Daniela Mihaela – inspector, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Din Maria Andreea – prof. Învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC        ( CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru