1.Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

            Programul de formare îşi propune să ofere formabililor abilități de abordare diferențiată a copiilor cu tulburări de limbaj din clasa / grupa pe care o conduc.

Obiectiv 1: Cursanții vor dobândi abilități de depistare a copiilor cu tulburari de limbaj și orientarea acestora către cabinetele logopedice.

Obiectiv 2: Cursanții vor putea să ofere consiliere și îndrumare părinților copiilor cu tulburări de limbaj.

Pentru recuperarea-compensarea limbajului oral, citit și scris, un rol important îl deține familia pentru continuarea activităților în afara școlii. Familia are nevoie de consiliere și de o atentă monitorizare. De asemenea, se cere o abordare diferențiată a copiilor cu tulburări de vorbire în cadrul activităților didactice de la clasă.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  1. Competențe de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în învăţământul incluziv, în consilierea părinţilor şi cadrelor didactice,  orientarea / integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor.
  2. Competențe de aplicare a strategiilor de comunicare didactică, pedagogică  şi educaţională în învăţământul  incluziv.
  3. Competențe de evaluare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Storyjumper, LearningApps,

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1 Logopedia în școli și grădinițe. - Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme.

2 Legislație aplicabilă în cazul copilului cu tulburări de limbaj

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

3 Tulburările de limbaj și influența acestora asupra comportamentului și personalității copilului. Prezentare generală. Alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a

4 Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj. Arondarea școlilor la cabinetele logopedice. Programarea și începerea activităților.copiilor şi care nu sunt consecutive dizabilităţii mentale.

5 Rolul logopedului în școală. Obiectivele intervenției. Desfășurarea activităților la cabinet. Rezultatele așteptate.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

6 Intervenția logopedică – corelarea cu activitățile din clasă și de acasă. Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

7 Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

8 Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

9 Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

1 Logopedia în școli și grădinițe. - Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme.

2 Legislație aplicabilă în cazul copilului cu tulburări de limbaj

3 Tulburările de limbaj și influența acestora asupra comportamentului și personalității copilului. Prezentare generală. Alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a

4 Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj. Arondarea școlilor la cabinetele logopedice. Programarea și începerea activităților.copiilor şi care nu sunt consecutive dizabilităţii mentale.

5 Rolul logopedului în școală. Obiectivele intervenției. Desfășurarea activităților la cabinet. Rezultatele așteptate.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

6 Intervenția logopedică – corelarea cu activitățile din clasă și de acasă. Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

7 Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

8 Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

9 Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Studiu de caz al unui copil (ce prezintă o tulburare de vorbire sau de scris-citit și recomandările necesare recuperării acestuia)

2. Elaborarea unui instrument logopedic adaptat nevoilor de la clasă, folosit asincron ( o aplicație, un album logopedic, o carte, etc)

3. Poster cu mesaj motivațional (care să poată fi utilizat în cadrul unei ședințe cu părinții și în care să se prezinte beneficiile logopediei în recuperarea copilului cu tulburare de vorbire / de scris-citit)

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- prof. Băiașu Mihaela Anca, profesor logoped, gradul didactic II, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Lazăr Mariana, profesor logoped, gradul didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea .

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Șandru Valeria