1. Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

            Programul îşi propune să desfăşoare activităţi interactive și colaborative ce vizează utilizarea tehnologiei la clasă în diferite forme, cât mai utile și atractive pentru procesul de învățare al elevilor. În plus, se dorește a fi un  sprijin pentru învățarea la distanță și online în contextual pandemic actual. 

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1.         Integrarea instrumentelor  de tehnologie în activitatea didactică și proiectarea de activități educaționale interactive bazate pe investigație, creativitate, gândire critică, lucru în echipă și interdisciplinaritate;

2.         Crearea de conținut educațional digital folosind resurse digitale variate pentru educație.

3.         Utilizarea metodelor și strategiilor didactice de predare – învățare - evaluare diferențiată în învățarea online .

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: aplicații web educaționale diverse, tutoriale, chestionare, teme, autoevaluări și evaluări, fișe de lucru, studii de caz, contribuții de idei și practici, proiect final.

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Învățarea și predarea digitală

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Predare – învățare - evaluare diferențiată în online

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Resurse digitale pentru educație

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Pericolele din mediul online

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning (elaborarea și prezentare resurse online folosite la clasă)

Crearea unei resurse digitale de învățare

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Învățarea și predarea digitală

Predare – învățare - evaluare diferențiată în online

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Resurse digitale pentru educație

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Pericolele din mediul online

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning (elaborarea și prezentare resurse online folosite la clasă)

Crearea unei resurse digitale de învățare

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Modele de învățare în online – puncte tari, puncte slabe

2. Crearea unei resurse digitale de învățare

3. Utilizarea unei metode /strategii de predare / evaluare diferențiată la disciplina predată

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Ochia Florin, profesor informatică, grad didactic I; grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverintă formator CCD Vâlcea;

- prof. Ochia Mădălina, director, profesor fizică, grad didactic I; certificat formator

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria