1.Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: personal de conducere, cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Abilitarea cadrelor didactice pentru a comunica corect, responsabil şi profesionist într-un mediu descentralizat, prin promovarea distribuirii leadership-ului la nivelul tuturor responsabililor de comisii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Identificarea   variabilelor      comunicării și a barierelor care împiedică transmiterea/ receptarea/ înțelegerea corectă a unui mesaj;

Reconstruirea culturii organizaţionale a mediului şcolar prin eficientizarea procesului de comunicare;

Dezvoltarea competențelor de coordonare şi conducere;

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron față în față și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Jamboard, Wordwall, WordArt, Google Docs, Kahoot, Padlet

d. Planificarea modulelor tematice:

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Conceptele specifice teoriei comunicării şi relaţionării

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Comunicarea interpersonală şi relaţionarea eficientă

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Leadershipul – Arta de a conduce

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Modele și teorii în leadership

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Conceptele specifice teoriei comunicării şi relaţionării

Comunicarea interpersonală şi relaţionarea eficientă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Leadershipul – Arta de a conduce

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Modele și teorii în leadership

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare: Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- prof. Andreianu Mihaela – profesor socioumane, inspector școlar general, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Miu Lucian, profesor chimie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, profesor de Economie și Educație Antreprenorială, Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Samoilă Daniela Mihaela – inspector, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Din Maria Andreea – prof. Învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC        ( CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru