Oferta 2021-2022

1. Criterii curriculare:

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul primar  

Justificarea ofertei: Program elaborat şi necesar pentru abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2021 - 2022, în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Planificarea și proiectarea demersului didactic specific activtății clasei pregătitoare;

- dezvoltarea competențelor de management al procesului de predare-învățare-evaluare specific clasei pregătitoare;

- dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare cu elevii;

- dezvoltarea competențelor de evaluare pe parcursul și la finalul clasei pregătitoare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Integrarea curriculară şi curriculumul integrat

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Proiectarea şi definirea competenţelor

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Proiectarea integrată la clasa pregătitoare

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Specificul strategiilor predării integrate

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Strategii și metode de predare integrată

4 (online mixt)

1 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Evaluarea pe parcursul și la finalul clasei pregătitoare

4 (online mixt)

1 (webinar față în față)

3 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

e. Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Integrarea curriculară şi curriculumul integrat

Proiectarea şi definirea competenţelor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Proiectarea integrată la clasa pregătitoare

Specificul strategiilor predării integrate

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15 -  12.15

Strategii și metode de predare integrată

Strategii și metode de predare integrată

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Evaluarea pe parcursul și la finalul clasei pregătitoare

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Proiectarea integratǎ a unei unități de învățare.

2. Realizarea unui proiect integrat

 

2.    Resurse umane:

a. Formatori implicaţi:

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Buleteanu Maria, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), formator CRED

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

Cunoașterea instrumentelor utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă;

Aplicarea instrumentelor utilizate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale;

Conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilităților privind necesitatea transparentei și documentarii acestor decizii.

b. Planificarea modulelor tematice/forma de organizare a programului: webinarii sincron față în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - G Suite for Education;

d. Planificarea pe module tematice:

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1

Cadrul legislativ de desfășurare a probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clase

4

1 (webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

2

Instrumentele utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

3

Specificul activității de predare- învățare – evaluare

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

4

Competențe, atitudini și valori evaluate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

5

Elemente de deontologie profesională

4

1 (webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

6

Evaluare finală

4

-

-

4 (webinar față în față)

 

Total

24

5

15

4

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(3h)

08.00 -  11.00

 

Cadrul legislativ de desfășurare a probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clase

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(3h)

08.00 -  11.00

 

Instrumentele utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(3h)

08.00 -  11.00

 

Specificul activității de predare- învățare – evaluare

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(3h)

08.00 -  11.00

 

Competențe, atitudini și valori evaluate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(4h)

08.00– 10.00

10.15 -  12.15

 

Elemente de deontologie profesională

aplicații

(webinar față în față)

VI

(6h)

08.00-14.00

Tema asincron/ chestionar classroom

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalităţi de evaluare

 Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Completarea fişei de evaluare a lecţiei  pentru inspecţia specialǎ la clasă în profilul postului

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

  • fişa de evaluare a lecţiei  pentru inspecţia specialǎ la clasă în profilul postului

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

a) aria curriculară ”Limba și comunicare ”:

- prof. Lăcătușu Cristina – profesor limba și literatura română, inspector școlar general adjunct, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Bocoi Maria, profesor limba și literatura română, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Barangă Simona, profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gheorghe Magdalena – profesor limba franceză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b) aria curriculară ”Matematica și științele naturii”:

- prof. Bologa Cristiana, inspector școlar, profesor matematică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ionescu Gabriela, inspector școlar, profesor fizică/ chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

c) aria curriculară ”Om și societate”:

- prof. Andreianu Mihaela – profesor socioumane, inspector școlar general, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconu Iulia, profesor geografie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-  prof. Lăcraru Laura, inspector școlar, profesor religie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

d) aria curriculară ”Arte”:

- prof. Boicescu Traian Ștefan, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

e) aria curriculară ”Educație fizică și sport”:

- prof. Cornea Maria, profesor educație fizică și sport, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

f) aria curriculară ”Tehnologii”:

- prof. Toma Mirela – profesor tehnologii, inspector școlar general adjunct, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Manea Luminița, profesor tehnologii, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Merlan Doina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

g) aria curriculară ”Consiliere psihopedagogică”:

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, director CJRAE, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gârban Simona Elena, psihologie/ consilier școlar, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

h) ” Învățământ special și special integrat”:

- prof. Nițu Larisa, psihologie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

i) ”Educație timpurie”

- prof. Ancuța Giorgiana Maria, profesor învățământ preșcolar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

j) ”Învățământ primar”

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: prof. metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare/ ocupare a posturilor vacante

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

Proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri).

Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală și de grup.

Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de scop și de particularitățile individuale și de grup.

Utilizarea metodelor specifice gândirii critice.

Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații docimologice (examinator/ examinat/ concurent/ supraveghetor).

b. Planificarea modulelor tematice/forma de organizare a programului: webinarii sincron față în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - G Suite for Education;

d. Planificarea pe module tematice:

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1

1. Componentele Curriculumului Naţional

4

1 (webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

2

2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

3

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

4

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

5

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

4

1 (webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

6

Evaluare finală

4

-

-

4 (webinar față în față)

 

Total

24

5

15

4

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(3h)

08.00 -  11.00

 

1. Componentele Curriculumului Naţional

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(3h)

08.00 -  11.00

 

2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(3h)

08.00 -  11.00

 

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(3h)

08.00 -  11.00

 

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(4h)

08.00– 10.00

10.15 -  12.15

 

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

aplicații

(webinar față în față)

VI

(6h)

08.00-14.00

Tema asincron/ chestionar classroom

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalităţi de evaluare

 Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

• analiza diferitelor tipuri de standarde şi a utilizării acestora în practică;

• realizarea unor exerciţii practice de optimizare a evaluării curente, prin utilizarea criteriilor de notare raportate la obiective/ competenţe.

• se va realiza o activitate pe grupe, pentru elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională de evaluare.

• se va desfăşura o activitate individuală, pentru analiza corelaţiei dintre o variantă de subiect şi barem; activitatea se încheie printr-o discuţie, în cadrul căreia ideea centrală va fi unitatea existentă între sarcina de lucru şi răspunsul aşteptat, prin terminologia utilizată.

• se va realiza un joc de rol cu tema ”Comunicarea dintre profesorul evaluator şi elev”, pentru analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării, prin interpretarea rezultatului obţinut de elev la un moment dat, corelând nota cu criteriile care au stat la baza notării, şi, după caz, menţionarea unor căi de optimizare a rezultatelor.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

  • elaborarea unui proiect didactic prin care să fie pusă în evidenţă relaţia dintre curriculum şi evaluare,
  • elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională/ complementară de evaluare.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

a) aria curriculară ”Limba și comunicare ”:

- prof. Lăcătușu Cristina – profesor limba și literatura română, inspector școlar general adjunct, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Bocoi Maria, profesor limba și literatura română, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Barangă Simona, profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gheorghe Magdalena – profesor limba franceză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b) aria curriculară ”Matematica și științele naturii”:

- prof. Bologa Cristiana, inspector școlar, profesor matematică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ionescu Gabriela, inspector școlar, profesor fizică/ chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

c) aria curriculară ”Om și societate”:

- prof. Andreianu Mihaela – profesor socioumane, inspector școlar general, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconu Iulia, profesor geografie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-  prof. Lăcraru Laura, inspector școlar, profesor religie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

d) aria curriculară ”Arte”:

- prof. Boicescu Traian Ștefan, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

e) aria curriculară ”Educație fizică și sport”:

- prof. Cornea Maria, profesor educație fizică și sport, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

f) aria curriculară ”Tehnologii”:

- prof. Toma Mirela – profesor tehnologii, inspector școlar general adjunct, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Manea Luminița, profesor tehnologii, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Merlan Doina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

g) aria curriculară ”Consiliere psihopedagogică”:

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, director CJRAE, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gârban Simona Elena, psihologie/ consilier școlar, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

h) ” Învățământ special și special integrat”:

- prof. Nițu Larisa, psihologie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

i) ”Educație timpurie”

- prof. Ancuța Giorgiana Maria, profesor învățământ preșcolar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

j) ”Învățământ primar”

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: prof. metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Publicul - țintă vizat: educatoare suplinitoare, învățători suplinitori, profesori suplinitori

Justificare:

Perfecționarea pregătirii profesorilor,n suplinitori  din județul Vâlcea în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar este o prioritate a politicii educaționale actuale.

Conținuturile prezentate în cadrul modulelor tematice vor fi aplicate în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/ 2011 și cu programele pentru susținerea examenelor naționale de definitivare în vigoare.

Inspectorul de specialitate va realiza baza de date a profesorilor debutanți care au identificat ca nevoie de formare participarea și perfecționarea la acest curs de specialitate.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- utilizarea documentelor școlare reglatoare;

- cunoașterea și aplicarea instrumentelor de lucru specifice proiectării didactice

- formarea abilităților de corelare a proiectării didactice cu evaluarea;

- dezvoltarea abilității de abordare trans disciplinară a lecțiilor;

- aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

b. Planificarea modulelor tematice/forma de organizare a programului: webinarii sincron față în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - G Suite for Education;

d. Planificarea pe module tematice:

 

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1

Componentele Curriculumului Naţional

4

1 (webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

2

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

3

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

4

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

5

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

4

1 (webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

6

Managementul carierei didactice

2

1 (webinar față în față)

 

1 ora (tema asincron/ chestionar classroom)

 

Evaluare finală

2

2 (webinar față în față)

 

 

 

Total

24

6

15

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(3h)

08.00 -  11.00

 

Componentele Curriculumului Naţional

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(3h)

08.00 -  11.00

 

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(3h)

08.00 -  11.00

 

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(3h)

08.00 -  11.00

 

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(4h)

08.00– 10.00

10.15 -  12.15

 

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

Managementul carierei didactice

aplicații

(webinar față în față)

VI

(6h)

08.00-14.00

Tema asincron/ chestionar classroom

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalităţi de evaluare

 Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

  • Proiectul unității de învățare
  • Planul lecției
  • Test de evaluare (3 categorii de itemi)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

a) aria curriculară ”Limba și comunicare ”:

- prof. Lăcătușu Cristina – profesor limba și literatura română, inspector școlar general adjunct, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Bocoi Maria, profesor limba și literatura română, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Barangă Simona, profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gheorghe Magdalena – profesor limba franceză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b) aria curriculară ”Matematica și științele naturii”:

- prof. Bologa Cristiana, inspector școlar, profesor matematică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ionescu Gabriela, inspector școlar, profesor fizică/ chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

c) aria curriculară ”Om și societate”:

- prof. Andreianu Mihaela – profesor socioumane, inspector școlar general, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconu Iulia, profesor geografie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-  prof. Lăcraru Laura, inspector școlar, profesor religie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

d) aria curriculară ”Arte”:

- prof. Boicescu Traian Ștefan, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

e) aria curriculară ”Educație fizică și sport”:

- prof. Cornea Maria, profesor educație fizică și sport, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

f) aria curriculară ”Tehnologii”:

- prof. Toma Mirela – profesor tehnologii, inspector școlar general adjunct, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Manea Luminița, profesor tehnologii, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Merlan Doina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

g) aria curriculară ”Consiliere psihopedagogică”:

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, director CJRAE, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gârban Simona Elena, psihologie/ consilier școlar, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

h) ” Învățământ special și special integrat”:

- prof. Nițu Larisa, psihologie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

i) ”Educație timpurie”

- prof. Ancuța Giorgiana Maria, profesor învățământ preșcolar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

j) ”Învățământ primar”

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: prof. metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Publicul - țintă vizat: învățători și profesori pentru  învățământ primar debutanți

Justificare:

Perfecționarea pregătirii profesorilor  debutanți din județul Vâlcea în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar este o prioritate a politicii educaționale actuale.

Conținuturile prezentate în cadrul modulelor tematice vor fi aplicate în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/ 2011 și cu programele pentru susținerea examenelor naționale de definitivare în vigoare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- utilizarea documentelor școlare reglatoare;

- cunoașterea și aplicarea instrumentelor de lucru specifice proiectării didactice

- formarea abilităților de corelare a proiectării didactice cu evaluarea;

- dezvoltarea abilității de abordare trans disciplinară a lecțiilor;

- aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron față în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - G Suite for Education;

d. Planificarea pe module tematice:

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1

Componentele Curriculumului Naţional

4

1 (webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

2

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1(webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

3

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4

1(webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

4

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

4

1(webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

5

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

4

1 (webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

6

Managementul carierei didactice

2

1 (webinar față în față)

 

1 ora (tema asincron/ chestionar classroom)

7.

Evaluare finală

2

 

 

2 (webinar față în față)

 

Total

24

6

15

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

 

 

08.00 -  10.00

 

Componentele Curriculumului Naţional

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Componentele Curriculumului Naţional

două ore asincron/ tema classroom

II

(4h)

08.00 -  11.00

 

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

două ore asincron/ tema classroom

III

(4h)

08.00 -  10.00

 

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

Teorie + aplicații + evaluare (webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

două ore asincron/ tema classroom

IV

(4h)

08.00 -  11.00

 

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

două ore asincron/ tema classroom

V

(6h)

08.00– 11.00

 

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

Managementul carierei didactice

Aplicații

(webinar față în față)

11.00 -  14.00

 

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

Managementul carierei didactice

trei ore asincron/ tema classroom

VI

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalităţi de evaluare

 Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

  • Proiectul unității de învățare
  • Planul lecției
  • Test de evaluare (3 categorii de itemi)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ceaușoglu Anelice, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

b. Coordonatorul programului: prof. metodist CCD Șandru Valeria