OFERTA 2020-2021

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, a respectului faţă de sine şi respectul faţă de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii de gen, respectarea, înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce priveşte diferenţele naţionale, etnice, religioase, lingvistice şi alte minorităţi sau comunităţi; promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Consolidarea cunoştinţelor privind Drepturile Omului şi Educaţia pentru Drepturile Omului

2. Identificarea paşilor necesari pentru dezvoltarea unui program de Drepturile Omului;

3. Exersarea abilităţilor de planificare a programelor de Drepturile Omului;

4. Creşterea competenţelor în evaluarea programelor de Drepturile Omului;

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații: padlet, mentimeter, Kahoot, etc.,

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Introducere în Educatia pentru Drepturile Omului

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Drepturile copilului

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Metode pentru programele de educaţie pentru drepturile omului

Programe pentru dezvoltarea  EDO

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Promovarea drepturilor omului

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Introducere în Educatia pentru Drepturile Omului

Drepturile copilului

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Metode pentru programele de educaţie pentru drepturile omului

Programe pentru dezvoltarea  EDO

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15 -  12.15

Promovarea drepturilor omului

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Studiu de caz pe tema Educație pentru drepturile omului

2. Proiectul didactic al unei activități realizate în scopul apărării și promovării drepturilor omului.

3. Aplicație online pentru o secvența de lecție (RED – drepturile omului)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Diaconu Maria Aurelia, profesor metodist CCD, doctorat, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

            Curriculumul pentru învăţământul prescolar (2019) presupune o abordare nouă a copilului, prin reconsiderarea activităţilor de învăţare, adaptate la specificul dezvoltării şi particularităţilor individuale ale copiilor, dar si o foarte bună cunoaştere a metodicii predării în specialitate.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  •  

- Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor integrate şi a activităţilor pe domeniiexperienţiale;

  •  

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: WORDWALL, JIGSAWPLANET, CHATTER FIX

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Noțiuni științifice privind didactica specialității.

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Integrarea curriculară.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Elaborarea planificării anuale /săptămânale/ zilnice.

Realizarea de proiecte tematice și proiecte didactice

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Modalităţi de observare şi evaluare a copiilor preşcolari

Modalităţi de inregistrare a datelor.  Fişe de observatii psihopedagogice, de înregistrare  a rezultatelor copiilor preşcolari, listele de comportamente.

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Noțiuni științifice privind didactica specialității.

Integrarea curriculară.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Elaborarea planificării anuale /săptămânale/ zilnice.

Realizarea de proiecte tematice și proiecte didactice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Modalităţi de observare şi evaluare a copiilor preşcolari

Modalităţi de inregistrare a datelor.  Fişe de observatii psihopedagogice, de înregistrare  a rezultatelor copiilor preşcolari, listele de comportamente.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: Proiect didactic pe un nivel şi un proiect tematic specific prezentat în cadrul webinariilor sincron.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi

- prof. Ancuța Giorgiana Maria, profesor învățământ preșcolar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Săliște Mihaela, profesor învățământ preșcolar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru profesorii diriginți, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de dirigenție.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Analizarea specificităţii şi particularităţilor activităţii de dirigenție în dezvoltarea carierei.

2. Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

3. Aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de dezvoltare personală în orientarea în carieră.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Dirigintele – atribuții și responsabilități

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Cadrul legislativ al profesiei

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Organizarea activităţii de dirigenție

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Dirigintele – atribuții și responsabilități

Cadrul legislativ al profesiei

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Organizarea activităţii de dirigenție

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Plan de lecție personalizat (activitate online, webinar)

2. Fișa de activități pentru online (lectorate cu părinții, activități nonformale)

3. Avantajele comunicării online cu părinții și elevii – eseu.

 

2. Resurse umane

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi

- prof. Nicula Cristina Florentina, psihologie/ consilier școlar, director CJRAE, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

            Curriculumul pentru învăţământul prescolar (2019) presupune o abordare nouă a copilului, prin reconsiderarea activităţilor de învăţare, adaptate la specificul dezvoltării şi particularităţilor individuale ale copiilor, dar si o foarte bună cunoaştere a metodicii predării în specialitate.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • Cunoaşterea  caracteristicilor dezvoltării şi domeniile de dezvoltare ale  copilului de la 3 la 6-7ani; 
  • Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor integrate şi a activităţilor pe domenii experienţiale;

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: WORDWALL, JIGSAWPLANET, CHATTER FIX

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Noțiuni științifice privind didactica specialității.

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Integrarea curriculară.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Elaborarea planificării anuale /săptămânale/ zilnice.

Realizarea de proiecte tematice și proiecte didactice

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Modalităţi de observare şi evaluare a copiilor preşcolari

Modalităţi de inregistrare a datelor.  Fişe de observatii psihopedagogice, de înregistrare  a rezultatelor copiilor preşcolari, listele de comportamente.

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Noțiuni științifice privind didactica specialității.

Integrarea curriculară.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Elaborarea planificării anuale /săptămânale/ zilnice.

Realizarea de proiecte tematice și proiecte didactice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Modalităţi de observare şi evaluare a copiilor preşcolari

Modalităţi de inregistrare a datelor.  Fişe de observatii psihopedagogice, de înregistrare  a rezultatelor copiilor preşcolari, listele de comportamente.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: Proiect didactic pe un nivel şi un proiect tematic specific prezentat în cadrul webinariilor sincron.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi

- prof. Ancuța Giorgiana Maria, profesor învățământ preșcolar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Săliște Mihaela, profesor învățământ preșcolar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare:

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul ţintă vizat: cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

Justificarea ofertei: idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane și dezvoltarea personală și profesională și în evoluția în carieră. Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă activități care au ca scop dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și expertizei modulare.

Durata : 24 ore

Competenţe vizate:

1. Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic.

2. Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic.

3. Asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Informarea privind cariera

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Consilierea și educarea (pentru carieră)

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Planul de dezvoltare profesională

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Informarea privind cariera

Consilierea și educarea (pentru carieră)

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Planul de dezvoltare profesională

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: proiect specific: ”Planul de carieră”

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicaţi:

-   Prof. Apostol Doinița, inspector școlar DRU, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

-   Prof. Stroescu Laura, director, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru