1. Criterii curriculare:

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul ţintă vizat: cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

Justificarea ofertei: idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane și dezvoltarea personală și profesională și în evoluția în carieră. Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă activități care au ca scop dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și expertizei modulare.

Durata : 24 ore

Competenţe vizate:

1. Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic.

2. Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic.

3. Asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Informarea privind cariera

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Consilierea și educarea (pentru carieră)

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Planul de dezvoltare profesională

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Informarea privind cariera

Consilierea și educarea (pentru carieră)

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Planul de dezvoltare profesională

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: proiect specific: ”Planul de carieră”

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicaţi:

-   Prof. Apostol Doinița, inspector școlar DRU, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

-   Prof. Stroescu Laura, director, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru