1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: cadrele didactice trebuie să dezvolte abilități și competențe în domeniul argumentării, și, cu precădere, să gestioneze eficient situaţiile care presupun susţinerea sau apărarea unui punct de vedere, de a încerca să convingă interlocutorul/interlocutorii de adevărul spuselor lor, de a-i determina pe ceilalţi să acţioneze într-un anumit fel. În acelaşi timp, să fie în măsură să evalueze raţionamentele partenerului/ partenerilor de dialog, fie ei profesori sau elevi, şi să decidă dacă aderă sau nu la afirmaţiile sau poziţiile sale/ lor. Cu alte cuvinte, argumentarea face parte din existența cotidiană, fiind o necesitate în învățământul modern.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

  • Eficientizarea demersului didactic prin intermediul tehnicilor argumentative moderne.
  • Conștientizarea rolului și a importanței argumentelor prin aplicarea modelului comunicativ funcțional.
  • Dobândirea unor mecanisme psihice care să permită modificarea dispoziţiei interioare a destinatarului, schimbarea convingerilor, credinţelor, acţiunilor, reprezentărilor sale.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Modul

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

 1. Preambul teoretic. Tipuri particulare de subînțelesuri

3h

1 h (webinar față în față)

1 h (webinar față în față)

1 h temă offline

-

2. Argumente. Nonargumente. Contraargumente

2h

 

2 h (teme offline)

 

3. Structuri argumentative

3h

1 h (webinar față în față)

1 h (webinar față în față)

1 h temă offline

-

4. Conectori argumentativi

3h

1 h (webinar față în față)

1 h (webinar față în față)

1 h temă offline

 

5. Strategii argumentative

2h

 

2 h (teme offline)

-

6. Argumentarea ca act de limbaj

3h

1 h (webinar față în față)

1 h (webinar față în față)

1 h temă offline

-

7. Textul argumentativ

3h

1 h (webinar față în față)

1 h (webinar față în față)

1 h temă offline

 

8. Metoda argumentativă aplicată în procesul didactic

2h

 

2 h (teme offline)

 

Evaluare finală

  1. h

-

-

3h  (webinar față în față)

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(5h)

08.00 -  11.00

 

 1. Preambul teoretic. Tipuri particulare de subînțelesuri

Teorie + aplicații

2 h (webinar față în față)

1 h temă offline

11.00 – 13,00

2. Argumente. Nonargumente. Contraargumente

Aplicații

(teme offline)

II

(6h)

08.00- 11.00

 

3. Structuri argumentative

Teorie + aplicații

2 h (webinar față în față)

1 h temă offline

11.30 – 14,30

4. Conectori argumentativi

Teorie + aplicații

2 h (webinar față în față)

1 h temă offline

III

(5h)

08.00 -  10.00

 

5. Strategii argumentative

Aplicații

(teme offline)

10.00 – 13,00

6. Argumentarea ca act de limbaj

Teorie + aplicații

2 h (webinar față în față)

1 h temă offline

IV

(5h)

08.00 -  11.00

 

7. Textul argumentativ

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

11.00 – 13,00

8. Metoda argumentativă aplicată în procesul didactic

Aplicații

(teme offline)

V

(3h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare: o prezentare PowerPoint având drept scop detalierea unei metode argumentative aplicate în procesul didactic.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

-  prof. Samoilă Daniela Mihaela, professor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-  profesor Vețeleanu Alina –Nicoleta,  profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-profesor Mihăilescu Alina,  profesor limba română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia