OFERTA 2020-2021

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic de conducere.

Justificarea ofertei:

            Programul de formare îşi propune să dezvolte modele şi scenarii posibile de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar prin activităţi didactice colaborative, respectiv prin împărtășirea și valorificarea experiențelor didactice individuale, care apoi să fie integrate în demersal didactic realizat în mediul virtual. Mai exact, programul de formare propus spre avizare este conceput în scopul de a crea un cadru favorabil pentru a fi generate modele și practici didactice stimulative pentru optimizarea procesului de instruire, pentru eficientizarea strategiilor didactice utilizând resursele TIC, dar mai ales prin integrarea acestora în demersul didactic. Prin parcurgerea programului de formare, beneficiarii acestuia vor dobândi competențe pentru a concepe soluţii inovative de integrare a instrumentelor TIC în activitatea de învăţare, familiarizarea cu noi strategii de predare și evaluare pentru lecţiile pe care le vor susține cu efectivele de elevi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • Înțeleagerea semnificațiilor conceptului de curriculum.
  • Aplicarea metodelor interactive specifice instruirii în mediului online.
  • Stimularea creativitatății cadrelor didactice în procesul de predare, învățare, evaluare.
  • Elaborarea unor instrumente de evaluare care să fie valorificate în instruirea realizată în mediul online.
  • Integrarea instrumentele multimedia în activitățile didactice formale și nonformale.

b. Forma de organizare a programului: webinarii față în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - G Suite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Curriculum – demers și proiectare didactică

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Aplicații online folosite în procesul de predare – învățate – evaluare (prezzi, padlet, quizz. learningapps, wordwall, kahoot, mentimenter ș.a.)

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Metode interactive folosite în cadrul webinariilor în mediul educațional (video conferințe, platforme educaționale, instrumente google)

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Integrarea multimedia în activitățile didactice formale și nonformale (selectare filme tematice, inserare link-uri, creare video, album foto etc. prin mijloace multimedia)

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Curriculum – demers și proiectare didactică

Aplicații online folosite în procesul de predare – învățate – evaluare (prezzi, padlet, quizz. learningapps, wordwall, kahoot, mentimenter ș.a.)

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Metode interactive folosite în cadrul webinariilor în mediul educațional (video conferințe, platforme educaționale, instrumente google)

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Integrarea multimedia în activitățile didactice formale și nonformale (selectare filme tematice, inserare link-uri, creare video, album foto etc. prin mijloace multimedia)

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Proiectarea unei unități de învățare (proiect tematic pentru educația timpurie) pentru disciplina predată, la alegere, utilizând instrumentele online adecvate particularităților de vârstă ale elevilor

2. Realizarea unei evaluări sumative utilizând metoda proiectului cu ajutorul instrumentelor colaborative Google 4

3. Proiectarea unei activități nonformale pentru programul ”Școala Altfel” în mediu online         5

4. Crearea unui demers didactic, activitate de învățare la distanță, la disciplina predată    6

5. Elaborarea unui eseu cu privire la avantajele și dezavantajele învățării online   7

 

2. Resurse umane

Formatori implicaţi:

- prof. Merlan Doina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator ECDL;

- prof. Cataragă Issabela, profesor informatică și TIC, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea și profesor de Economie și Educație Antreprenorială,  Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Diaconu Maria Aurelia – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea și de Istorie și Studii Sociale,  ECDL, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Ionescu Mădălina Arta – prof. Socio-Umane,  ECDL, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Fîrtățescu Paula, profesor informatică și TIC, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- Prof. Haller Antonia profesor informatică și TIC, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- Prof. Ciochina Ana Luisa profesor informatică și TIC, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- Prof. Fărcășanu Antoanela profesor informatică și TIC, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- Prof. Ochia Mădălina profesor Fizică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- Prof. Ochia Florin profesor informatică și TIC, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

b. Coordonatorul programului: director CCD Adrian Luca

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

            Programul îşi propune să desfăşoare activităţi interactive și colaborative ce vizează utilizarea tehnologiei la clasă în diferite forme, cât mai utile și atractive pentru procesul de învățare al elevilor. În plus, se dorește a fi un  sprijin pentru învățarea la distanță și online în contextual pandemic actual. 

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1.         Integrarea instrumentelor  de tehnologie în activitatea didactică și proiectarea de activități educaționale interactive bazate pe investigație, creativitate, gândire critică, lucru în echipă și interdisciplinaritate;

2.         Crearea de conținut educațional digital folosind resurse digitale variate pentru educație.

3.         Utilizarea metodelor și strategiilor didactice de predare – învățare - evaluare diferențiată în învățarea online .

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: aplicații web educaționale diverse, tutoriale, chestionare, teme, autoevaluări și evaluări, fișe de lucru, studii de caz, contribuții de idei și practici, proiect final.

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Învățarea și predarea digitală

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Predare – învățare - evaluare diferențiată în online

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Resurse digitale pentru educație

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Pericolele din mediul online

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning (elaborarea și prezentare resurse online folosite la clasă)

Crearea unei resurse digitale de învățare

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Învățarea și predarea digitală

Predare – învățare - evaluare diferențiată în online

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Resurse digitale pentru educație

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Pericolele din mediul online

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning (elaborarea și prezentare resurse online folosite la clasă)

Crearea unei resurse digitale de învățare

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Modele de învățare în online – puncte tari, puncte slabe

2. Crearea unei resurse digitale de învățare

3. Utilizarea unei metode /strategii de predare / evaluare diferențiată la disciplina predată

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Ochia Florin, profesor informatică, grad didactic I; grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverintă formator CCD Vâlcea;

- prof. Ochia Mădălina, director, profesor fizică, grad didactic I; certificat formator

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preșcolar

Justificarea ofertei:

            Programul de formare îşi propune:

-să optimizeze activitatea educativă sub toate aspectele sale, de la cele particulare ale instruirii, ale conceperii curriculum-ului, ale organizării sistemului de învăţămant, ale managementului educaţional şi evaluării, până la sporirea valenţelor sale formative;

-să se aprofundeze elementele fundamentale ale spiritualităţii româneşti prin facilitarea integrării valorice a acestora;

-să se constientizeze importanţa cunoaşterii propriilor valori religioase, extinse într-un perimetru spiritual bine delimitat;

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Asigurarea fundamentelor necesare pentru realizarea unui curs opţional.

2. Însuşirea  cunoştintelor despre spiritualitatea românească.

3. Dezvoltarea trăirii duhovniceşti la preșcolari.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Specificul educaţiei moral-religioase în învăţământul preșcolar:

Scop, obiective şi principii

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Educaţia moral-religioasă ca opţional în învăţământul preşcolar; mijloace didactice şi proiectare

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate în învăţământul preșcolar

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Opţional de educaţie moral-religioasă în învăţământul preșcolar

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning specifice educației timpurii

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

 

 

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Specificul educaţiei moral-religioase în învăţământul preșcolar:

Scop, obiective şi principii

Educaţia moral-religioasă ca opţional în învăţământul preşcolar; mijloace didactice şi proiectare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate în învăţământul preșcolar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Opţional de educaţie moral-religioasă în învăţământul preșcolar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning specifice educației timpurii

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Realizarea unui eseu despre importanţa educaţiei moral-religioase în învăţământul românesc.

2. Realizarea unui opţional cu tematică moral religioasă, destinat învăţământului preșcolar.

3. Prezentarea unei aplicații online specifice educației timpurii.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

Prof. Laura Lăcraru, inspector școlar ISJ Vâlcea

Prof. Daniela Ionescu, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Rm. Vâlcea, metodist, grad didactic I;

Prof. Ruxandra Boncan, Seminarul Teologic "Sf. Nicolae", Rm.Vâlcea, metodist, grad didactic I;

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

Programul de formare se adresează în primul rând cadrelor didactice din şcolile cuprinse în strategia judeţeană privind accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, pentru a dezvolta profesional personalul didactic, astfel încât să adopte un comportament incluziv şi o atitudine reflexivă, să creeze un mediu educaţional prietenos şi să promoveze echitatea în educaţie, dar și cadrelor didactice interesate de adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare în sistem integrat.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Înţelegerea utilizării instrumentelor de adaptare curriculară (PIP) în scopul asigurări accesului la educaţie pentru toţi elevii.

2. Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului de proiectare diferenţiată, ca act de comunicare;

3. Exersarea şi perfecţionarea deprinderilor practice de aplicare eficientă a instrumentelor de lucrul cu copiii cu CES ( programa adaptată, PIP, descriptori de performanţă)

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education; zoom, classroom

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Bariere în calea învăţării

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Aspecte-cheie: bazată pe comunitate, fără bariere, promovează colaborarea, egalitatea

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Principiile unei şcoli incluzive de succes: o viziune a egalităţii şi incluziunii puternic afirmată, sisteme de cooperare, roluri şi responsabilităţi flexibile, parteneriat cu părinţii

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Ghidul de incluziune; elaborarea unei schiţe de proiect de dezvoltare şcolară

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Bariere în calea învăţării

Aspecte-cheie: bazată pe comunitate, fără bariere, promovează colaborarea, egalitatea

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Principiile unei şcoli incluzive de succes: o viziune a egalităţii şi incluziunii puternic afirmată, sisteme de cooperare, roluri şi responsabilităţi flexibile, parteneriat cu părinţii

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Ghidul de incluziune; elaborarea unei schiţe de proiect de dezvoltare şcolară

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Prezentarea unui studiu de caz cu un subiect de la clasă aflat în dificultate

2. Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

3. Prezentarea unei aplicații online practice pentru o secvență de lecție (RED CES)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:   

- Prof. Şandru Valeria –prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea și: profesor de Economie și Educație Antreprenorială,  Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- prof. Diaconu Maria Aurelia, profesor metodist CCD, doctorat, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- Prof. dr. Dicu Sevastia, profesor itinerant de sprijin CȘEI Băbeni, doctorat, acertificat formator ANC (CNFPA)

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru profesorii diriginți, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de dirigenție.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Analizarea specificităţii şi particularităţilor activităţii de dirigenție în dezvoltarea carierei.

2. Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

3. Aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de dezvoltare personală în orientarea în carieră.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Dirigintele – atribuții și responsabilități

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Cadrul legislativ al profesiei

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Organizarea activităţii de dirigenție

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Dirigintele – atribuții și responsabilități

Cadrul legislativ al profesiei

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Organizarea activităţii de dirigenție

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Plan de lecție personalizat (activitate online, webinar)

2. Fișa de activități pentru online (lectorate cu părinții, activități nonformale)

3. Avantajele comunicării online cu părinții și elevii – eseu.

 

2. Resurse umane

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi

- prof. Nicula Cristina Florentina, psihologie/ consilier școlar, director CJRAE, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia