1. Criterii curriculare

Publicul - țintă vizat: profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” - educație tehnologică, informatică

Justificare:

Perfecționarea pregătirii profesorilor  debutanți din județul Vâlcea în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar este o prioritate a politicii educaționale actuale.

Conținuturile prezentate în cadrul modulelor tematice vor fi aplicate în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/ 2011 și cu programele pentru susținerea examenelor naționale de definitivare în vigoare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- utilizarea documentelor școlare reglatoare;

- cunoașterea și aplicarea instrumentelor de lucru specifice proiectării didactice

- formarea abilităților de corelare a proiectării didactice cu evaluarea;

- dezvoltarea abilității de abordare trans disciplinară a lecțiilor;

- aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron față în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - G Suite for Education;

d. Planificarea pe module tematice:

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

  1.  

Componentele Curriculumului Naţional

4

1 (webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

  1.  

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1(webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

  1.  

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4

1(webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

  1.  

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

4

1(webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

  1.  

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

4

1 (webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

  1.  

Managementul carierei didactice

2

1 (webinar față în față)

 

1 ora (tema asincron/ chestionar classroom)

  1.  

Evaluare finală

2

 

 

2 (webinar față în față)

 

Total

24

6

15

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

 

 

08.00 -  10.00

 

Componentele Curriculumului Naţional

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Componentele Curriculumului Naţional

două ore asincron/ tema classroom

II

(4h)

08.00 -  11.00

 

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

două ore asincron/ tema classroom

III

(4h)

08.00 -  10.00

 

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

Teorie + aplicații + evaluare (webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

două ore asincron/ tema classroom

IV

(4h)

08.00 -  11.00

 

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

două ore asincron/ tema classroom

V

(6h)

08.00– 11.00

 

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

Managementul carierei didactice

Aplicații

(webinar față în față)

11.00 -  14.00

 

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

Managementul carierei didactice

trei ore asincron/ tema classroom

VI

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalităţi de evaluare

 Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

  • Proiectul unității de învățare
  • Planul lecției
  • Test de evaluare (3 categorii de itemi)

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Toma Mirela – profesor tehnologii, inspector școlar general adjunct, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Manea Luminița, profesor tehnologii, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Merlan Doina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Tricuță Algina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: prof. metodist CCD Șandru Valeria