1.Criterii curriculare:

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Public – ţintă vizat: cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Amploarea fenomenului consumului și traficului de droguri la nivelul întregii societăți, numărul crescut de solicitări din partea populației privind serviciile de recuperare din dependența de substanțe psihoactive și codependență prin consiliere, psihoterapie, asistență medicală și socială, precum și necesitatea informării populației privind consecințele acestui fenomen.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

1. Problematica dependenței;

2. Consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență;

3. Integrarea socială și educațională;

4. Cunoașterea metodelor de prevenire a consumului de droguri.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Cunoștințe generale despre problematica dependenței

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Substanțele și efectele lor. Legislație internă

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Evaluarea și consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Comunicarea cu adolescenții.

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Strategii de prevenire a consumului de droguri. Exemple de bune practici.

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Cunoștințe generale despre problematica dependenței

Substanțele și efectele lor. Legislație internă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Evaluarea și consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Comunicarea cu adolescenții.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Strategii de prevenire a consumului de droguri. Exemple de bune practici.

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicați:

- prof. Șandru Valeria – profesor metodist CCD, profesor socio-umane, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, coordonator CJAP, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Hoidrag Mihaela, limba și literatura română, gradul didactic II, profesor Școala Gimnazială Diculești

- Hoidrag Traian, psihologie, psiholog CPECA Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru