I. PROGRAME  ACREDITATE MEN

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Coordonator program

I.1. Comunicare în limba engleză în mediul educațional

Nr. OMEN nr 3019 / 08.01.2018, 89 ore, 22 credite

Cadre didactice

Ilina Ozana Mirela

Împăratu Elena Lăcrămioara

Manda Simona Cristina

Militaru Magdalena

Popescu Carmen Adriana

Romcescu Elena Cristina

Romcescu Florin

Ștefănescu Alina Petruța

Toma Mihaela

Zaharioiu Ioana

director CCD Luca Adrian

I.2.  „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”

Ordin acreditare OMEN nr. 3995/10.05.2019 

personal didactic de predare din învățământul primar

prof. Buleteanu Maria

prof. metodist CCD Șandru Valeria

prof. Săraru Elena Calonfira

prof. Vețeleanu Alina Nicoleta

director CCD Luca Adrian

I.3. „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”

personal didactic de predare din învățământul gimnazial

prof. Bălăceanu Gabriela

prof. Buican Rodica

prof. Diaconescu Armășescu Claudia

prof. Diaconescu Cristina

prof. Gavrișiu Iuliana Claudia

prof. Georgescu Florina Doina Ramona

prof. Lăcraru Laura Marilena

prof. Manda Mihai

prof. Marin – Badea Laurențiu

prof. metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

prof. Militaru Magdalena

prof. Pleșea Adina Cristina

prof. Udrea Mihaela

prof. Zaharioiu Ioana

director CCD Luca Adrian

 

 

II. PROGRAME PRIORITARE AVIZATE ONLINE

DENUMIREA CURSULUI

Grup

țintă

Formatori

Monitorizare

II.1.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Limbă și comunicare – limba și literatura română”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare”

Insp. Bocoi Maria
Prof. Floroiu Ana Maria
Prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.2. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

Insp. Barangă Simona
Prof. Barbu Marcela
Prof. Militaru Magdalena
prof. Zaharioiu Ioana

Prof. metodist 

Șandru Valeria

 

II.1.3. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Matematică și științele naturii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științele naturii” – matematică, fizică, chimie, biologie

Insp. Bologa Cristiana
Insp. Ionescu Gabriela
Prof. Georgescu Florina Doina Ramona
Prof. Pleșea Adina Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.4. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Om și societate”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Om și societate” - istoria, geografia, educația/ cultura civică, logică, psihologie, pedagogie, sociologie, economie și educație antreprenorială, filosofie, religie

Director CCD Luca Adrian
Insp. Samoilă Daniela Mihaela
Insp. Diaconu Iulia
Prof. metodist CCD Diaconu Maria Aurelia
Prof. Ionescu Mădălina
Prof. Lăcraru Laura

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.5. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Arte”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Arte” - muzica, desen

Insp. Boicescu Traian Ștefan
Prof. Zamfir Adrian
prof. Dumbravă Cantemir Cătălin

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.6. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Educație fizică și sport”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Educație fizică și sport”

Insp. Cornea Maria
prof. Gavrișiu Iuliana Claudia

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.7. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Tehnologii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” - educație tehnologică, informatică

Insp. Manea Luminița
Prof. Merlan Doina
Prof. Tricuță Algina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.8. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ” Consiliere psihopedagogica”

profesorii consilieri școlari debutanți din Cabinetele şcolare/ interşcolare şi în  Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică.

Insp. Nițu Larisa
Dir. CJRAE Georgescu Maria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.9. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Învățământ special și special integrat”

profesori debutanți care predau în învățământul special

Insp. Nițu Larisa
Dir. CJRAE Georgescu Maria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.10. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Educație timpurie”

profesori pentru  educație timpurie debutanți: educator-puericultor pentru învățământul antepreșcolar și profesor pentru învățământul preșcolar

Insp. Ancuța Giorgiana Maria
Prof. Săliște Mihaela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.11. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare -  învățământ primar

învățători și profesori pentru  învățământ primar debutanți

Insp. Trăistaru Adriana
Insp. Ungureanu Ana

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Limbă și comunicare – limba și literatura română”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și literatura română”

Insp. Bocoi Maria
Prof. Floroiu Ana Maria
Prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.2. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

Insp. Barangă Simona
Prof. Barbu Marcela
Prof. Militaru Magdalena
prof. Zaharioiu Ioana

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.3. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Matematică și științele naturii”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științele naturii” – matematică, fizică, chimie, biologie

Insp. Bologa Cristiana
Insp. Ionescu Gabriela
Prof. Georgescu Florina Doina Ramona
Prof. Pleșea Adina Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.4. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ” Om și societate”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Om și societate” - istoria, geografia, educația/ cultura civică, logică, psihologie, pedagogie, sociologie, economie și educație antreprenorială, filosofie, religie

Director CCD Luca Adrian
Insp. Samoilă Daniela Mihaela
Insp. Diaconu Iulia
Prof. metodist CCD Diaconu Maria Aurelia
Prof. Ionescu Mădălina
Prof. Lăcraru Laura

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.5. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Arte”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Arte” - muzica, desen

Insp. Boicescu Traian Ștefan
Prof. Zamfir Adrian
prof. Dumbravă Cantemir Cătălin

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.6. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Educație fizică și sport”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Educație fizică și sport”

Insp. Cornea Maria
prof. Gavrișiu Iuliana Claudia

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.7. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Tehnologii”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” - educație tehnologică, informatică

Insp. Manea Luminița
Prof. Merlan Doina
Prof. Tricuță Algina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.8. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ” Consiliere psihopedagogica”

profesorii consilieri școlari suplinitori din Cabinetele şcolare/ interşcolare şi în  Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică.

Insp. Nițu Larisa
Dir. CJRAE Georgescu Maria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.9. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Învățământ special și special integrat”

profesori suplinitori care predau în învățământul special

Insp. Nițu Larisa
Dir. CJRAE Georgescu Maria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.10. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Educație timpurie”

profesori suplinitori pentru  educație timpurie: educator-puericultor pentru învățământul antepreșcolar și profesor pentru învățământul preșcolar

Insp. Ancuța Giorgiana Maria
Prof. Săliște Mihaela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.11. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare -  învățământ primar

învățători și profesori pentru  învățământ primar debutanți

Insp. Trăistaru Adriana
Insp. Ungureanu Ana

Prof. metodist 

Șandru Valeria

 

III.  PROGRAME AVIZATE ONLINE

III.1. Abordarea transdisciplinară a procesului instructiv-educativ

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Insp. 
Samoilă Daniela Mihaela
Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta
Prof. Mihăilescu Alina

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.2. Argumentarea – metode și principii

cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

Insp. 
Samoilă Daniela Mihaela
Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta

Prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.3. Bullyng-ul – o problemă a societății moderne

personal didactic şi didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Prof. Grama Aurelia
Prof. Păușescu Maria-Maricica

Prof. metodist 

Ciobanu Dumitru

III.4. Comunicarea în medierea conflictelor

personal didactic şi didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Prof. Grama Aurelia
Prof. Ioana Lidia Paula

Profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.5. Consiliere şi orientare

cadre didactice din învățământul preuniversitar

profesor metodist CCD  Șandru Valeria 
prof. Banu Denise
Prof. Predișor Corina

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.6. Cultura rromă între tradiție și contemporaneitate

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Insp. Tătuț Anamaria Narcisa
profesor metodist CCD  Diaconu Maria Aurelia
prof. Popescu Mihaela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.7. Dezvoltare profesională și evoluția în carieră

cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

profesor metodist CCD Şandru Valeria
prof. Apostol Doinița
prof. Stroescu Laura

prof. metodist 

Ciobanu Dumitru

III.8. Didactica învăţământului preșcolar

cadre didactice din învăţământul preşcolar

Insp. Ancuța Giorgiana Maria
Prof. Săliște Mihaela

 

 

Prof. metodist CCD  Şandru Valeria

III.9. Dirigintele – promotor al dezvoltării în carieră

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Prof. Nicula Cristina Florentina
profesor metodist CCD  Șandru Valeria

profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

III.10. Educaţie financiară și antreprenorială

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Insp. Andreianu Mihaela
profesor metodist CCD  Şandru Valeria
prof. Din Maria Andreea

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.11. Educaţie incluzivă în învăţământul preuniversitar

cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

profesor metodist CCD Şandru Valeria
profesor metodist CCD  Diaconu Maria Aurelia
Prof. dr. Dicu Sevastia

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.12. Educaţie pentru drepturile omului

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Insp. Samoilă Daniela Mihaela
profesor metodist CCD Şandru Valeria
profesor metodist CCD  Diaconu Maria Aurelia

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.13. Educaţia morală ȋn ȋnvăţământul preşcolar

cadre didactice din învățământul preșcolar

Insp. Lăcraru Laura
Prof. Daniela Ionescu
Prof. Boncan Ruxandra

Prof. metodist
Diaconu Maria Aurelia

III.14. Educația online - provocări și soluții

cadre didactice din învățământul preuniversitar

prof. Ochia Florin
prof. Ochia Mădălina

prof. metodist
CCD Șandru Valeria

III.15. Folosirea platformelor educaționale online în activitatea didactică

cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic de conducere.

Insp. Merlan Doina
profesor metodist CCD Șandru Valeria
profesor metodist CCD  Diaconu Maria Aurelia
Prof. Ionescu Mădălina Arta 
Prof. Haller Antonia
Prof. Ciochina Ana Luisa
Prof. Fărcășanu Antoanela
prof. Cataragă Issabela
prof. Ochia Florin
prof. Ochia Mădălina
Prof. Fîrtățescu Paula

director CCD Adrian Luca

III.16. Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului

Personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni).

profesor metodist CCD  
Șandru Valeria
Director CJRAE Georgescu Maria

Prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.17. Holocaustul, combaterea rasismului şi xenofobiei în secolul XXI

cadre didactice și personal didactic auxiliar din județul Vâlcea

Insp. Samoilă Daniela Mihaela
profesor metodist CCD  
Diaconu Maria Aurelia
Prof. Ulmeanu Dan Laurețiu

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.18. Istoria comunității rrome în spațiul românesc – perspective didactice

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din învățământul preuniversitar

Insp. Tătuț Anamaria Narcisa
profesor metodist CCD  Diaconu Maria Aurelia
prof. Popescu Mihaela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.19. Inteligența emoțională și coachingul în sala de clasă

Personal didactic

Prof. Drăguț Violeta 
Prof. Ghițulescu Daniela 
Prof. Bărbulescu Renata Florentina
Prof. Diaconescu Eugeniu Cristinel

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.20. Leadership și comunicare managerială

personal de conducere, cadre didactice din învățământul preuniversitar

Insp. Samoilă Daniela Mihaela
profesor metodist CCD Șandru Valeria
Prof. Din Maria Andreea

profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

III.21. Logopedie în școală și grădiniță

cadre didactice din învățământul preuniversitar

prof. Băiașu Mihaela Anca
prof. Lazăr Mariana

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.22. Managementul proiectelor educaționale școlare

cadre didactice - coordonatori de proiecte şi programe din județul Vâlcea, personal de conducere și membrii CA din școli și instituții școlare.

Insp. Calotă Ionel Adrian
Insp. Soare Cătălin
prof. Calotă Elena Daniela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.23. Management și consiliere pentru cariera didactică

cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal de conducere și membrii CA din școli și instituții școlare

Insp. Toma Mirela
Director CCD Luca Adrian
prof. metodist CCD Șandru Valeria

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.24. Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar

cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar, membrii CA din unitățile de învățământ.

Insp. Miu Lucian
Insp. Statie Silviu
Insp. Dumbrăvescu Dumitru

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.25. Modernizarea practicilor pedagogice în predarea-învăţarea limbii franceze ca limbă străină

profesori de franceză din învățământul preuniversitar

prof. Udrea Mihaela
prof. Barbu Marcela

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.26. Noile media în dezvoltarea comportamentului tinerilor

profesori din învăţămantul preuniversitar

prof. Diaconescu Cristina
prof. Vlăsceanu Lorena Erika

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.27. Perfecționarea profesorilor metodiști din  învățământul tehnic și elemente de tehnologia informării și comunicării

profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul profesional și tehnic, având gradul didactic I, din județul Vâlcea

Insp. Manea Luminița
profesor metodist CCD Șandru Valeria
profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

III.28. Programe remediale pentru adulți

cadre didactice din învățămntul preuniversitar, personal auxiliar

prof. Păușescu Ioana Consuela
prof. Becheru Ramona Florentina

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.29. Prevenirea şi combaterea violenței şcolare

personal de conducere, didactic, didactic auxiliar si nedidactic

profesor metodist CCD Șandru Valeria 
profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia
Prof. dr. Dicu Sevastia Lizuca

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.30. Practici inovative în predarea limbii române

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Bălăceanu Elena Gabriela
Prof. Stanca Mariana Lelia
Prof. Cocău – Jitianu Carmen

profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

III.31 Școala altfel – learning by doing

responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar

Insp. Samoilă Daniela Mihaela
profesor metodist CCD
Șandru Valeria
Prof. Din Maria Andreea

profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

III.32. Strategii pentru managementul clasei

Cadre  didactice care se pregătesc pentru susținerea de examene de definitiva, titularizare, grade didactice și altele

Prof. Predișor Daniela
Prof. Mosor Ana Maria
Prof. Tomescu Elena

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.33. Strategia anticorupție în educație 

personal didactic de conducere, membrii CA, personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Insp. Andreianu Mihaela
Insp. Toma Mihaela
Director CCD Luca Adrian

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.34. Strategii remediale privind abandonul școlar

Personal didactic şi didactic auxiliar învățământul preuniversitar

profesor metodist CCD  Șandru Valeria
profesor metodist CCD  
Diaconu Maria Aurelia
Prof. Papuzu Cornelia

profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

III.35. Strategia de evaluare interna a calitatii

cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Insp. Andreianu Mihaela
Insp. Toma Mihaela
Director CCD Luca Adrian

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.36. Strategii de prevenire a consumului de droguri

cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

profesor metodist CCD  Șandru Valeria
prof. Georgescu Maria
Prof. Hoidrag Mihaela
Hoidrag Traian

profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

III.37. Strategii educaționale în orientarea școlară și profesională a copiilor

cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Insp. Nițu Larisa
Prof. Georgescu Maria

profesor metodist CCD Șandru Valeria

III.38. Strategii de promovare a succesului educațional

personal didactic, de conducere și auxiliar din învățământul preuniversitar

Insp. Andreianu Mihaela
Insp. Toma Mihaela
Director CCD Luca Adrian

profesor metodist CCD Șandru Valeria

 

 

IV. PROGRAME ALE ALTOR FURNIZORI

DENUMIREA CURSULUI

Taxa

Grup

țintă

IV.1. FORMATOR -  COD COR 242401, program de perfectionare - 30 ore

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

 

300lei/cursant

Cadre didactice din preuniveritar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale.

IV.2. Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru invatamantul preuniversitar – 10 credite OM 5670/18.12.2017

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

300lei/cursant

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ; Studii medii/superioare.

IV.3. Dezvoltarea competentelor in vederea asigurarii unui mentorat de calitate  - OMEN 3136/25.01.2017, 15 CTP

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

300lei/cursant

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

IV.4. Educatie non formala pentru o scoala Altfel , OMEN 6217/23.12.2016, 15 CPT

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

290lei/cursant

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

IV.5. Leadership si management in organizatiile scolare – 30 credite

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

420lei/cursant

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

IV.6. Management de proiect, OMEN 3904/05.06.2018,  15 CPT

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

300lei/cursant personal didactic de predare;

IV.7. Educatie Financiara pentru o scoala moderna , 15 CPT

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

300lei/cursant personal didactic de predare

IV.8. Managementul organizațiilor școlare  – 22 credite; Nr. OM de acreditare: 937/19.04.2019

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

300lei/cursant

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

IV.9 „COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ”, OMEN 3937/19.04.2019, 15 CPT

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

300lei/cursant

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

IV.10 „Educație media-alfabetizare media pentru școala românească” ,  OMEN 4414/ 28.05.2020, 15 CPT


Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

300lei/cursant personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

IV.11. Dezvoltarea competențelor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, O.M. 6053/23.11.2020


Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

300lei/cursant personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 

 

 

V. SIMPOZIOANE ŞI WORKSHOP-URI 

DENUMIREA CURSULUI

Grup

țintă

Responsabil

V.1. Simpozionul Național, “Promovarea egalității de șanse prin educație”, ediția a III-a

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Diaconu Maria Aurelia

V.2. Simpozionul Național ”Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățământului european”, ediția a X-a

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Șandru Valeria

V.3. Work-shop tematic „Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar”

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Șandru Valeria

V.4. Work-shop tematic „Management și consiliere pentru cariera didactică”

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Șandru Valeria