1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

Programul de formare îşi propune să delimiteze principalele deficienţe de comunicare ce conduc la apariţia unor conflicte în cadrul instituţiilor şcolare şi elaborarea unor soluţii de prevenire a acestor deficienţe.

Conflictul  este  o  stare  de  tensiune  creată  într-o  formă  de  interrelaţii  sau  în  confruntarea  de  opinii  diferite  individuale.  În  cadrul  grupului   şcolar,  conflictele  pot  să  apară  deoarece  există  lipsa  de  interes  în  timpul  unei  conversaţii,  neclarificarea  valorilor,  certuri  ce  apar ca urmare  a  unei  implicări  excesive,  nediscutarea  problemei,    dispreţ,  invidie,  lupta  pentru  locul  de  lider  al  grupului,  centrarea  pe  câştigul  personal,  neînţelegerile  privind  metodele, scopurile,  valorile,  responsabilităţile,  faptele, acţiunile  şi  urmările  lor.  Elementul   comun  tuturor  acestor  situaţii  este  o  anumită  ambiguitate  care  face  dificilă  orice  relaţie  normală,  obişnuită  între  elevi.  Abilitatea  de  a  comunica  presupune  şi  a  rezolva  conflictele  de  comunicare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, multiplă, diversificată şi  specifică;

- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;

- Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;

b. Planificarea modulelor tematice/ forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: Office 365 A1-Microsoft, Google Classroom, Zoom și Google Meet

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru. Prezentarea aplicatilor folosite

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Comunicarea. Bariere în comunicare

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Conflictul. definiţie, cauze, consecinţe. Factori de escaladare şi de diminuare a conflictului 

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Medierea conflictelor

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

 

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru. Prezentarea aplicatilor folosite

Comunicarea. Bariere în comunicare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Conflictul. definiţie, cauze, consecinţe. Factori de escaladare şi de diminuare a conflictului 

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Medierea conflictelor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

  1. Studiu de caz: ”Revolvarea unui conflict într-o unitate școlară”
  2. Eseu: ”Rolul comunicării în medierea conflictelor”

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

- Grama Aurelia, profesor fizică, Colegiul Economic Rm. Vâlcea, formator județean

- Ioana Lidia- Paula, profesor chimie, Colegiul Economic Rm. Vâlcea, formator județean

b. Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ): Șandru Valeria