1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: personal didactic, de conducere și auxiliar din învățământul preuniversitar

Justificare: Programul de formare continuă vine în sprijinul personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar ce îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preuniversitar, şi urmăreşte abilitarea acestora pentru a fi capabili la rândul lor să ofere elevilor şi personalului din învăţământ servicii educaţionale la distanţă prin intermediul aplicaţiilor digitale. Abordarea educaţiei vizuale la distanţă devine astfel, nu doar o modalitate de a stimula dezvoltarea creativităţii, ci şi de a îmbogăţi competenţele digitale.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

- abilitarea cadrele didactice și a personalului didactic auxiliar cu metode şi tehnici de utilizare a mijloacelor vizuale pentru lucru cu elevii la distanţă în proiectele didactice, la disciplinele școlare și pentru ridicarea calității serviciilor educaționale;

- utilizarea instrumentelor online de comunicare la distanţă în activitatea didactică;

- dezvoltarea competenţelor digitale transferabile în procesul de învăţământ prin utilizarea unor aplicaţii de editare foto-video și design grafic.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Introducere în fotografia digitală.

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Aplicații web de design grafic destinate creării de conținut vizual

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Utilizarea materialelor video în scop didactic.

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Realizarea unei resurse RED cu utilizarea aplicațiilor foto-video

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Table interactive on‐line Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Introducere în fotografia digitală.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Aplicații web de design grafic destinate creării de conținut vizual

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Utilizarea materialelor video în scop didactic.

Table interactive on‐line Aplicații practice e-learning

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Realizarea unei resurse RED cu utilizarea aplicațiilor foto-video

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

- Realizarea unui poster pentru un proiect/ eveniment didactic.

- Realizarea unui imagini sau anunț animat cu ajutorul instrumentelor de design grafic.

- Realizarea unei resurse RED cu utilizarea aplicațiilor foto-video

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- inf. Dăscălete - Burtea Constahtin Alexandru, certificat formator acreditat ANPC,

- bibliotecar Puranu Georgeta, certificat formator acreditat ANPC,

- prof. Ciobanu Dumitru – profesor discipline tehnice, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD  Șandru Valeria