Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Dezvoltarea tehnologiei a adus cu sine în societatea actuală, la nivel global, o integrare a acesteia pe toate planurile, formând în același timp un mediu propice creșterii eficienței unor procese. Acest fenomen a apărut inclusiv pe plan educațional, tehnologia jucând în aceste zile un rol indispensabil în procesul educațional, fie la nivel de optimizare a unor procese organizatorice, fie ca un instrument eficient integrat în procesul de predare, învățare sau evaluare.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului

Obiective:

O.1.  Formarea unei gândiri structurate, de tip algoritmic, în cadrul folosirii instrumentelor tehnologice moderne;

O.2.  Implementarea și folosirea noilor tehnologii în cadrul activității de zi cu zi;

O.3.  Formarea unor competențe de aplicare a tehnologiei în mod transversal, în domenii variate;

O.4.  Formarea unei baze informaționale și a unei serii de abilități folositoare pentru utilizarea altor tipuri de instrumente hardware sau software decât cele prezentate în cadrul cursului;

O.5.  Stabilirea și simularea diverselor cazuri uzuale de folosire a competențelor dobândite în mediul economic, social și personal;

O.6.  Proiectarea activităților extra-curriculare și non-formale cu ajutorul instrumentelor tehnologice.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:   

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.