OMEN 4414/28.05.2020, 15 CPT

 

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  în  educația media și formarea gândirii critice în şcoală pentru realizarea unei școli moderne.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea educației incluzive în formarea școlii pentru toți.

Obiective:

O.1. Formarea competențelor cadrelor didactice pentru predarea educației media în școală;

O.2. Dezvoltarea receptivității elevilor pentru educația media - premisă a formării cetățeanului activ în societate;

O.3. Utilizarea educației media pentru dezvoltarea gândirii critice și creșterea calității în educație.

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice pentru organizarea demersurilor de cunoaștere și explicare a unor fapte, evenimente din viața reală;

C.2.     Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de informații utilizate de elevi;

C.3.     Efectele pozitive și negative ale media asupra elevilor;

C.4.     Realizarea profilului consumatorului de mesaje media din școală;

C.5.    Participarea, prin derularea unui proiect, la educația media în școală.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:   

I MODULUL I. Media în școală și societatea contemporană – 11 ore

II.  MODULUL II. Mass-media – mesajul și responsabilitatea socială – 11 ore

III. MODULUL III. Mesajele publicitare – 12 ore

IV.  MODULUL IV. Consumatorul de mesaje media – 12 ore

V.   MODULUL V. Educația media în școală -  13 ore

Competenţe vizate:

- Înțelegerea și folosirea noțiunilor de bază privind tehnologia informației și a comunicațiilor

- Folosirea sistemului de operare Microsoft Windows și recunoașterea particularităților diverselor sisteme de operare

- Proiectarea și construirea unei clase digitale

- Folosirea rețelei de Internet și realizarea corespondenței electronice

- Procesarea de text: corectarea, tehnoredactarea și formatarea textelor

- Calcul tabelar

- Folosirea sistemelor de gestiune a bazelor de date

- Crearea suporturilor electronice pentru prezentare

- Folosirea noțiunilor primare de securitate și etică informatică

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

Modulul 1 – Noțiuni teoretice ale tehnologiei informației și comunicațiilor (12h30’)

Modulul 2 – Sisteme de operare, aplicații și Internet (11h30’)

Modulul 3 – Clasa digitală și suita Microsoft Office (22h)

Modulul 4 – Proiectarea unei clase digitale (8h30’)

Modulul 5 – Integrarea soluțiilor software (3h30’)

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.