1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Tendința sistemului de învăţământ, orientat spre formarea și dezvoltarea competenţelor-cheie, este de a valorifica, tot mai mult, un nou model de predare-învățare a disciplinelor școlare, în care sunt consolidate cunoștințe din diverse arii curriculare, în vederea educării unei persoane inteligente, capabile să înțeleagă lumea înconjurătoare și să răspundă imperativelor acesteia, printr-o unitate a cunoașterii.

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate

  • Eficientizarea demersului didactic prin intermediul metodelor active-participative centrate pe elev.
  • Dobândirea mecanismelor care să permită modificarea dispoziţiei interioare a destinatarului, schimbarea convingerilor, credinţelor, acţiunilor, reprezentărilor sale.
  • Organizarea și adecvarea demersului didactic în vederea promovării principiilor și valorilor unui învățământ de calitate.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicații

Evaluare

1.Transdisciplinaritatea– repere teoretice

3h

1 h (webinar față în față)

1 h (webinar față în față)

1 h temă offline

-

2. Competențe formate prin abordarea transdisciplinară

2h

 

2 h (teme offline)

 

3. Metode active-participative centrate pe elev

3h

1 h (webinar față în față)

1 h (webinar față în față)

1 h temă offline

-

4. Comunicarea în școala incluzivă

3h

1 h (webinar față în față)

1 h (webinar față în față)

1 h temă offline

 

5. Predarea integrată, premisă a stimulării motivației școlare

2h

 

2 h (teme offline)

-

6.  Activități transdisciplinare integrate în procesul instructive-educativ

3h

1 h (webinar față în față)

1 h (webinar față în față)

1 h temă offline

-

7. Evaluarea formativă în abordarea transdisciplinară

3h

1 h (webinar față în față)

1 h (webinar față în față)

1 h temă offline

 

8. Beneficiile unei abordări transdisciplinare

2h

 

2 h (teme offline)

 

Evaluare finală

3 h

-

-

3 h (webinar față în față)

Total ore

24 h

5 h

16 h

3 h

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(5h)

08.00 -  10.00

 

1.Transdisciplinaritatea– repere teoretice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.00 – 13,00

1.Transdisciplinaritatea– repere teoretice

2. Competențe formate prin abordarea transdisciplinară

Aplicații

(teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

 

3. Metode active-participative centrate pe elev

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.15 – 12,15

4. Comunicarea în școala incluzivă

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

12,15 – 14,15

3. Metode active-participative centrate pe elev

4. Comunicarea în școala incluzivă

Aplicații

(teme offline)

III

(5h)

08.00 -  10.00

 

5. Predarea integrată, premisă a stimulării motivației școlare

Aplicații

(teme offline)

10.00 – 12,00

6.  Activități transdisciplinare integrate în procesul instructive-educativ

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

12,00 – 13,00

6.  Activități transdisciplinare integrate în procesul instructive-educativ

Aplicații

(teme offline)

IV

(5h)

08.00 -  10.00

 

7. Evaluarea formativă în abordarea transdisciplinară

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10,00 – 11,00

7. Evaluarea formativă în abordarea transdisciplinară

Aplicații

(teme offline)

11.00 – 13,00

8. Beneficiile unei abordări transdisciplinare

Aplicații

(teme offline)

V

(3h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea temei din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: o activitate transdisciplinară integrată într-un demers didactic, la una din clasele aflate în norma de predare.

 

2.Resurse umane

a. Formatori implicați

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Vețeleanu Alina Nicoleta – profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Mihăilescu Alina – profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria