1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale special, integraţi în şcolile de masă

Justificarea ofertei: Scopul cursului este să contribuie la schimbarea atitudinii faţă de copiii cu dizabilităţi, în sensul ca aceştia să fie percepuţi ca având drepturi efectiv egale şi să li se asigure egalizarea şanselor, pentru participare şi includere în şcoala incluzivă. Urmărim cresterea gradului de incluziune scolara a copiilor/elevilor cu CES, concomitent cu cresterea calitatii acesteia. Politicile incluzive conduc la calitate în educaţie şi valorizează toţi elevii, cadrele didactice şi părinţii. S-a constatat un interes deosebit al cadrelor didactice pentru integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala de masă, dar şi pentru problematica învăţământului special.

Durata: 24 ore   

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • Aplicarea strategiilor de comunicare didactică, pedagogică  şi educaţională în învăţământul special şi special integrat
  • Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în învăţământul special şi special integrat, în consilierea părinţilor şi cadrelor didactice,  orientarea / integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor
  • Dobândirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stăpânirea de sine şi echilibrul comportamental în toate situaţiile educaţionale

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Educaţia incluzivă - Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme

3

1

2

-

2. Integrare/ Incluziune

2

1

1

-

3. Copilul cu CES

5

1

3

1

4. Intervenţa  specifică diagnosticului. Sprijin individualizat

4

1

3

-

5. Alte modalităţi de sprijin educaţional ce pot fi acordate în şcoala de masă

2

1

1

-

6. Metode active de predare

4

1

2

1

7. Creşterea sănătoasă a copilului. Abordarea unor situaţii specifice prezentului: Copilul cu parinti plecati la munca in straintate, Comportamente dezirabile într-o societate incluzivă.

2

1

1

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

 

c. Calendarul programului

Ziua

Tema

Tip de activitate

1

 

1. Educaţia incluzivă -Introducere, Prezentari, Aşteptări, Norme ( 3 h)  Aplicaţii-

Curs

Aplicaţii

2. Integrare / Incluziune (2h)

3. Copilul cu CES ( 3 h)

Evaluare

Curs

2

4. Copilul cu CES – intervenţia specifică diagnosticului. Sprijin individualizat (6h)

5. Alte modalităţi de sprijin educaţional ce pot fi acordate în şcoala de masă (consiliere psihopedagogică, logopedie, educaţie remedială). (2 h)

Aplicaţii

Evaluare

Curs

Aplicații

3

6. Metode active de predare (4h) - Aplicatii

Curs

Aplicaţii

7. Creşterea sănătoasă a copilului. Abordarea unor situaţii specifice prezentului: Copilul cu parinti plecati la munca in straintate, Comportamente dezirabile într-o societate incluzivă.  (2 h)

Curs

Aplicaţii

Evaluare finală:  - (2h)

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

frecvenţă

activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii (plan de intervenţie personalizat, planificarea unei lecţii)

    

2. Resurse umane

Prof. Lazăr Mariana, formator judeţean

Prof. Nițoi Octaviana, formator județean