I.  Criterii curriculare:

Public - ţintă vizat:  cadre didactice din invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal; personal didactic auxiliar

Justificarea ofertei:           

Dezvoltarea profesională este puntea între locul unde se află azi cadrele didactice şi locul unde vor fi în anii ce vor urma. Pentru modernizarea sistemului de educaţie este crucial ca toate cadrele didactice să identifice noi modalităţi de comunicare şi să devină familiari cu noi idei, metodologii şi forme de organizare şcolare. În această perspectivă, rolul cadrului didactic în noua societate este mult mai complex şi mai mare consumator de timp. Toate aceste aspecte pot ajuta şcolile să răspundă mult mai eficient nevoilor regionale şi locale.

Proiectarea unui program de formare care să continue și să îmbogățească sub aspect teoretic  dar și al exersării competențelor dobândite a apărut ca o necesitate obiectivată în urma efectuării analizei de nevoi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

  • Utilizarea limbii engleze în diferite situații de învățare;
  • Conceperea și utilizarea mesajelor orale și scrise;
  • Exersarea schemelor de dialogare în vederea perfecționării abilităților de comunicare orală și scrisă;
  • Aplicarea strategiilor de utilizare eficientă a limbii engleze în activități extrașcolare.

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. HOME & FAMILY

6

1

5

 

2. FOOD & DRINK

 

6

1

4,5

0,5 h

3. SHOPPING, TRAVEL & HOLIDAYS

6

1

5

 

4. SPORTS & HOBBIES

6

1

4,5

0,5 h

Total

24

4

19

1

 

c. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I

( 6 h)

8-9.30

1. HOME & FAMILY

- descrierea casei

- gradele de rudenie

- viaţa de familie

- case în Anglia

Curs

Prof. Stancut Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Imparatu Lacramioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

9.45-11.15

Aplicații

11.30-13.00

Curs

13.30- 15.00

Aplicații

 

Evaluare

II

( 6 h)

8-9.30

 

2. FOOD & DRINK

- despre mâncare

- mâncăruri și băuturi tradiționale în Anglia

- diete sănătoase

- la restaurant

Curs

Prof. Stancut Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Imparatu Lacramioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

9.45-11.15

 

Aplicații

11.30-13.00

 

Aplicații

13.30- 15.00

Evaluare

III

( 6 h)

8-9.30

 

3. SHOPPING, TRAVEL & HOLIDAYS

- la cumpărături

- unde să facem cumpărături în Londra

- vacanțe și călătorii

Curs

Prof. Stancut Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Imparatu Lacramioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

9.45-11.15

 

Aplicații

11.30-13.00

 

Aplicații

13.30- 15.00

Evaluare

IV

( 5 h)

8-9.30

 

4. SPORTS & HOBBIES

- Sport. Hobby-uri

- emisiuni de radio și televizor

- sistemul de educație în Marea Britanie

Curs

Prof. Stancut Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Imparatu Lacramioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

9.45-11.15

 

Aplicații

11.30-13.30

 

Aplicații

 

Evaluare

V (1h)

9 - 10

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Prof. Stancut Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Imparatu Lacramioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

 

d. Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, conspecte,  investigaţii practice.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

 

2. Resurse umane:

Prof. Stancut Ioana, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Militaru Maria Magdalena, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Imparatu Lacramioara, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Ilina Ozana Mirela, profesor limba engleza, formator judetean