1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadrele didactice din învăţământul primar

Justificarea ofertei: Nevoia de înţelegere a dezvoltării emoţionale la copilul mic şi a relaţiei şcoală-familie

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • dezvoltarea personală a profesorilor din învăţămîntul primar;
  • necesitatea dezvoltării relaţiei şcoală-familie-copil;
  • importanţa particularităţilor de vârstă a şcolarului mic;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Particularitățile de vârstă la şcolarul mic

5

1

3

Şcolarul mic în contextul socio-familial

2

2

-

Nevoia de reguli în viaţa copilului mic

8

3

6

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la şcolarul mic

5

1

4

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

7

13

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-16

Particularitățile de vârstă la şcolarul mic

curs

aplicaţii

prof. Amza Daniela

prof. Nichita Ligia

2

Şcolarul mic în contextul socio-familial

curs

aplicaţii

prof. Amza Daniela

prof. Nichita Ligia

3

9-17

Nevoia de reguli  în viaţa copilului mic

curs

aplicaţii

prof. Amza Daniela

prof. Nichita Ligia

4

9-14

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la şcolarul mic

curs

aplicaţii

prof. Amza Daniela

prof. Nichita Ligia

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

prof. Nichita Ligia

prof. Amza Daniela

 

d. Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

2. Resurse umane

Prof. Nichita Ligia, formator județean

Prof. Amza Daniela, formator județeanâ