1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadrele didactice, consilieri şcolari, personal didactic auxiliar

Justificarea ofertei: Nevoia de dezvoltare a abilităţilor de comunicare interpersonală, dezvoltarea unor strategii eficiente pentru managementul stresului, dezvoltare emoţională

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală;
  • dezvoltarea unor strategii eficiente pentru managementul stresului;
  • însuşirea unor metode pentru îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Abilităţi de viaţă.

4

1

3

Comunicarea interpersonala. Lucrul in echipa

4

2

2

Managementul stresului

4

1

3

Gandirea critica. Rezolvarea de probleme

4

2

2

Metode pentru îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă

6

2

4

Evaluare finală

2

 

2

Total

24

8

16

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

 

9-17

Comunicarea interpersonala. Lucrul in echipa

curs

aplicaţii

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

Gandirea critica. Rezolvarea de probleme

curs

aplicaţii

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

2

9-17

Managementul stresului

curs

aplicaţii

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

 

curs

aplicaţii

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

3

10-16

Dezvoltarea ailităţilor de viaţă la elevi

curs

aplicaţii

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

4

10-12

Evaluare finală

evaluare

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

 

d. Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

2. Resurse umane

Formatori:

Prof. Nichita Ligia- formator județean

Prof. Paraschiv Emilia -formator județean