1. Criterii curriculare
Denumirea programului: Modalitati de formare şi dezvoltare de valori şi atitudini prin ştiinţe
Publicul ţintă vizat: profesori de biologie , fizică şi chimie
Justificarea ofertei:Ameliorarea relaţiei dintre factorii educativi care acţionează asupra elevilor, în vederea formării unor atitudini şi valori favorabile rezolvării de probleme specifice vieţii cotidiene.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:

  • Competenţe vizate

Ÿ Proiectarea şi utilizarea în procesul instructiv –educativ a metodelor specifice educaţiei pentru valori;
ŸImplicarea în rezolvarea problemelor specifice, prin demersuri didactice adecvate şi prin participarea tuturor factorilor educativi;
ŸManifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în domeniul profesional şi social;
ŸIdentificarea unor soluţii posibile pentru probleme specifice;
ŸSelectarea unor metode specifice educaţiei pentru valori;

- Planificarea moduleler tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.Curriculum national .Valori şi atitudini

4h

1,5h

2 h

0,5h

2.Identificarea problemelor şi comunicarea

5h

2h

2,5h

0,5h

3.Atitudini şi comportamente

5h

2h

2,5h

0,5h

4.Tipuri de învăţare

4h

1,5h

2h

0,5h

5.Metode specifice educaţiei pentru valori

4h

1,5h

2h

0,5h

6.Evaluare finala

2h

   

2h

Total

24h

     
  • Calendarul programului

Ziua

Interval
orar

Tema

Tip activitate

Formator

1
8(ore)

8 -16

1.Curriculum national Valori si atitudini
2.Identificarea problemelor si comunicarea

curs
aplicaţii
evaluare

Prof. Papuzu Cornelia
Prof. Miloiu Maria
Prof. Aurelia Grama

2
8 (ore)

8- 13

3.Atitudini si comportamente
4.Tipuri de invatare

curs
aplicaţii
evaluare

Prof. Papuzu Cornelia
Prof. Miloiu Maria
Prof. Aurelia Grama

3
8(ore)

8- 16

5.Metode specifice educatiei pentru valori

curs
aplicaţii
evaluare

Prof. Papuzu Cornelia
Prof. Miloiu Maria
Prof. Aurelia Grama

4

9- 12

6.Evaluare finala

Evaluare

Prof. Papuzu Cornelia
Prof. Miloiu Maria
Prof. Aurelia Grama

  • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii – 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)
Realizarea unui portofoliu
Prezentarea orala teoretica si practica a unei secvente cuprinsa in tematica cursului

2.Resurse umane

  • Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)
  • CV europass
  • Documente care să ateste experienţa în domeniul vizat de programul propus
  • Atestatul de formator
  • Documente de specializare în formarea adulţilor, pe domeniul vizat de programul propus


Certificare: adeverinţă CCD