1. Criterii curriculare:

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul primar  

Justificarea ofertei: Program elaborat şi necesar pentru abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2022 - 2023, în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Planificarea și proiectarea demersului didactic specific activtății clasei pregătitoare;

- Dezvoltarea competențelor de management al procesului de predare-învățare-evaluare specific clasei pregătitoare;

- Dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare cu elevii;

- Dezvoltarea competențelor de evaluare pe parcursul și la finalul clasei pregătitoare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

 

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Noul curriculum-Plan cadru -Planificare calendaristică

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Tema 3 Planificarea calendaristică,Planificarea pe unități de invățare

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Tema 4 Proiectul didactic

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Tema 5 Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu). Jocuri folosind diferite aplicatii

6 (teme offline)

2 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

Portofoliu-prezentare

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(4h)

08.00- 10.00

10.15- 12.15

Tema 2 Noul curriculum-Plan cadru -Planificare calendaristică

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15– 12.15

Tema 3  Planificarea calendaristică,Planificarea pe unități de invățare

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(4h)

08.00– 10.00

10.15– 12.15

Tema 4 Proiectul didactic

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(2h)

08.00– 10.00

 

Tema 5 Jocuri folosind diferite aplicatii

aplicații

(webinar față în față)

VI

(4h)

08.00-12.00

Tema 5 Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

Aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Prezentarea portofoliului

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Proiectarea unei unități de învățare.

2. Proiect didactic in care folosesc și resurse  online

 

2.    Resurse umane:

a. Formatori implicaţi:

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Buleteanu Maria, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), formator CRED

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria