Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Simpozionul se adresează cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru dezvoltarea culturii organizaționale din unitățile de învățământ.

Educația pentru egalitatea de șanse este esențială pentru fiecare dintre noi. Publicul trebuie educat în spiritul unor valori democratice, iar această educație se poate face numai printr-o comunicare eficientă, folosind un limbaj pe înțelesul tuturor. De aceea este foarte important ca această educație să se înceapă de la o vârstă fragedă, chiar din timpul perioadei preșcolare, deoarece îi ajută pe copii să crească mai siguri pe ei din punct de vedere al interacțiunilor sociale.

Scopul acestui simpozion este de a promova egalitatea de șanse prin educație începând cu vârsta preșcolarității până la adolescență.

Domeniu: educația cu adulții

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar), părinți și membri ai comunității locale 

Perioada: mai – iulie 2023

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpului Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinarii sincronlor meet sincron online.

Certificare: adeverință de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil:  prof. metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana