1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

MEDIATOR ȘCOLAR – PROGRAM DE MEDIERE ÎN ȘCOALĂ – 15 credite; blended learning;O.M. 3737/27.04.2021 – 28.04.2025

·         Public-țintă vizat

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Mediatorul școlar colaborează cu personalul unității de învățământ preuniversitar, cu consiliul părinților și cu alte structuri asociative ale părinților, recunoscute de către unitatea de învățământ preuniversitar, cu autoritățile locale și județene, cu organizații non-guvernamentale și alți parteneri ai unității de învățământ preuniversitar care au ca scop creșterea gradului de participare la educație și îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite de școală comunității.

·         Durata (număr total de ore de formare)

60 h

 

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop:

- dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea  medierii școlare în scopul creșterii incluziunii și a reducerii riscului de părăsire timpurie a școlii

Obiective:

O.1.Clarificarea conceptului de mediere școlară dintr-o perspectivă multidimensională: psihologică, socială, educațională;

O.2.Dezvoltarea capacității de a identifica nevoia de mediere școlară în situații educaționale variate;

O.3.Definirea medierii școlare în vederea fundamentării unor propuneri de soluții pentru reducerea violenței școlare, riscurilor de părăsire timpurie a școlii, creșterea incluziunii;

O.4.Construirea programelor de incluziune în educație;

O.5.Utilizarea unor instrumente specifice medierii școlare.

Competenţe vizate:

C.1.Utilizarea unui set de concepte specifice medierii școlare, în diferite context educaționale;

C.2.Aplicarea unor metode și instrumente de mediere școlară;

C.3.Realizarea profilului școlii ce utilizează tehnici de  mediere ca școală incluzivă;

C.4.Realizarea unui proiect de dezvoltare personală prin includerea competențelor de mediere școlară;

C.5.Dezvoltarea programelor de mediere școlară.

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

MODULUL I. Medierea școlară (11h)

MODULUL II. Mediatorul - rol, atribuții și responsabilități (11h)

MODULUL III. Medierea și comunicarea (12h)

MODULUL IV. Medierea conflictelor (12h)

MODULUL V. Parteneriate intercomunitare  (13h)

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

·         Coordonatorul programului

***

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei