1. Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preșcolar

Justificarea ofertei:

            Programul de formare îşi propune:

- să optimizeze activitatea educativă sub toate aspectele sale, de la cele particulare ale instruirii, ale conceperii curriculum-ului, ale organizării sistemului de învăţămant, ale managementului educaţional şi evaluării, până la sporirea valenţelor sale formative;

- să se aprofundeze elementele fundamentale ale spiritualităţii româneşti prin facilitarea integrării valorice a acestora și respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale

- să se constientizeze importanţa cunoaşterii propriilor valori religioase, extinse într-un perimetru spiritual bine delimitat;

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Asigurarea fundamentelor necesare pentru realizarea unui curs opţional.

2. Însuşirea  cunoştintelor despre spiritualitatea românească.

3. Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru. Specificul educaţiei moral - religioase în învăţământul preșcolar: scop, obiective şi principii

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Educaţia moral-religioasă ca opţional în învăţământul preşcolar; mijloace didactice şi proiectare

Tema 3 Principii și reguli de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Tema 4 Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate în învăţământul preșcolar

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Tema 5 Opţional de educaţie moral-religioasă în învăţământul preșcolar

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Tema 6 Aplicații practice e-learning specifice educației timpurii

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

 

 

12,30 – 14,30

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru. Specificul educaţiei moral-religioase în învăţământul preșcolar: scop, obiective şi principii

Tema 2 Educaţia moral-religioasă ca opţional în învăţământul preşcolar; mijloace didactice şi proiectare

Tema 3 Principii și reguli de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Tema 4 Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate în învăţământul preșcolar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

Tema 5 Opţional de educaţie moral-religioasă în învăţământul preșcolar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Tema 6 Aplicații practice e-learning specifice educației timpurii

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Realizarea unui eseu despre importanţa educaţiei moral-religioase în învăţământul românesc.

2. Realizarea unui opţional cu tematică moral religioasă, destinat învăţământului preșcolar.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi: 

Prof. Lăcraru Laura – profesor religie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

Prof. Ionescu Daniela - profesor religie, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

Prof. Boncan Ruxandra - profesor învățământ preșcolar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana