1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

Programul de formare se adresează în primul rând cadrelor didactice din şcolile cuprinse în strategia judeţeană privind accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, pentru a dezvolta profesional personalul didactic, astfel încât să adopte un comportament incluziv şi o atitudine reflexivă, să creeze un mediu educaţional prietenos şi să promoveze echitatea în educaţie, dar și cadrelor didactice interesate de adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare în sistem integrat.

Respectare principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului de proiectare diferenţiată, ca act de comunicare.

2. Listarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

3. Exersarea şi perfecţionarea deprinderilor practice de aplicare eficientă a instrumentelor de lucrul cu copiii cu CES ( programa adaptată, PIP, descriptori de performanţă)

4. Proiectarea, realizarea şi utilizarea materialelor/ mijloacelor de predare-învăţare-evaluare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education; zoom, classroom

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Educaţia incluzivă în context international. Bariere în calea învăţării

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Aspecte-cheie: educația bazată pe comunitate, fără bariere, promovează colaborarea, egalitatea

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Tema 3 Principiile unei şcoli incluzive de succes: o viziune a egalităţii şi incluziunii puternic afirmată, sisteme de cooperare, roluri şi responsabilităţi flexibile, parteneriat cu părinţii

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Tema 4 Ghidul de incluziune; elaborarea unei schiţe de proiect de dezvoltare şcolară

 

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Tema 5 Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

Tema 6 Respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Tema 1 Educaţia incluzivă în context international. Bariere în calea învăţării Tema 2 Aspecte-cheie: bazată pe comunitate, fără bariere, promovează colaborarea, egalitatea

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Tema 3 Principiile unei şcoli incluzive de succes: o viziune a egalităţii şi incluziunii puternic afirmată, sisteme de cooperare, roluri şi responsabilităţi flexibile, parteneriat cu părinţii

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

Tema 4 Ghidul de incluziune; elaborarea unei schiţe de proiect de dezvoltare şcolară

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Tema 5 Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

Tema 6 Respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Prezentarea unui studiu de caz cu un subiect de la clasă aflat în dificultate

2. Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP, cu respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- Prof. Şandru Valeria –prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, formator CRED, Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. dr. Dicu Sevastia, profesor itinerant de sprijin CȘEI Băbeni, doctorat, acertificat formator ANC (CNFPA)

- prof. Călvun Georgiana Cristiana, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA).

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru