1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare/ ocupare a posturilor vacante

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

-          Proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri).

-          Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală și de grup.

-          Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de scop și de particularitățile individuale și de grup.

-          Utilizarea metodelor specifice gândirii critice.

-          Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații docimologice (examinator/ examinat/ concurent/ supraveghetor).

b. Planificarea modulelor tematice/forma de organizare a programului: webinarii sincron față în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - G Suite for Education;

d. Planificarea pe module tematice:

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1

1.Componentele Curriculumului Naţional

4

1 (webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

2

2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

3

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

4

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

5

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

4

1 (webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

6

Evaluare finală

4

-

-

4 (webinar față în față)

 

Total

24

5

15

4

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(3h)

08.00 -  11.00

 

1. Componentele Curriculumului Naţional

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(3h)

08.00 -  11.00

 

2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(3h)

08.00 -  11.00

 

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(3h)

08.00 -  11.00

 

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(4h)

08.00– 10.00

10.15 -  12.15

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

aplicații

(webinar față în față)

VI

(6h)

08.00-14.00

Tema asincron/ chestionar classroom

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalităţi de evaluare

 Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

• analiza diferitelor tipuri de standarde şi a utilizării acestora în practică;

• realizarea unor exerciţii practice de optimizare a evaluării curente, prin utilizarea criteriilor de notare raportate la obiective/ competenţe.

• se va realiza o activitate pe grupe, pentru elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională de evaluare.

• se va desfăşura o activitate individuală, pentru analiza corelaţiei dintre o variantă de subiect şi barem; activitatea se încheie printr-o discuţie, în cadrul căreia ideea centrală va fi unitatea existentă între sarcina de lucru şi răspunsul aşteptat, prin terminologia utilizată.

• se va realiza un joc de rol cu tema ”Comunicarea dintre profesorul evaluator şi elev”, pentru analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării, prin interpretarea rezultatului obţinut de elev la un moment dat, corelând nota cu criteriile care au stat la baza notării, şi, după caz, menţionarea unor căi de optimizare a rezultatelor.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

ü  elaborarea unui proiect didactic prin care să fie pusă în evidenţă relaţia dintre curriculum şi evaluare,

ü  elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională/ complementară de evaluare.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

a) aria curriculară ”Limba și comunicare ”:

- prof. Udrescu Ana-Maria, profesor limba și literatura română, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Barangă Simona, profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gheorghe Magdalena – profesor limba franceză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Cebotari Liliana – profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b) aria curriculară ”Matematica și științele naturii”:

- prof. Bologa Cristiana, inspector școlar, profesor matematică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ionescu Gabriela, inspector școlar, profesor fizică/ chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Miu Lucian, inspector școlar, profesor chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

c) aria curriculară ”Om și societate”:

- prof. Andreianu Mihaela – profesor socioumane, inspector școlar general, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ciocan Vetuța – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconu Iulia, profesor geografie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-  prof. Lăcraru Laura, inspector școlar, profesor religie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

d) aria curriculară ”Arte”:

- prof. Zamfir Adrian, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

e) aria curriculară ”Educație fizică și sport”:

- prof. Roșca Aurelian, profesor educație fizică și sport, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

f) aria curriculară ”Tehnologii”:

- prof. Toma Mirela – profesor tehnologii, inspector școlar general adjunct, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Manea Luminița, profesor tehnologii, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Merlan Doina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Tricuță Algina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Dumbrăvescu Dumitru, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

g) aria curriculară ”Consiliere psihopedagogică”:

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, director CJRAE, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gârban Simona Elena, psihologie/ consilier școlar, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

h) ” Învățământ special și special integrat”:

- prof. Nițu Larisa, psihologie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

i) ”Educație timpurie”

- prof. Ancuța Giorgiana Maria, profesor învățământ preșcolar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

j) ”Învățământ primar”

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ungureanu Ana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: prof. metodist CCD Șandru Valeria